Rotavdrag: tjänster som ingår i rotavdraget

Här reder vi ut vilka tjänster som är godkända respektive icke godkända för rotavdrag. Det skiljer sig nämligen om du har småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet.

rotavdrag

Rotavdrag och tjänsterna som ingår i det

Kraven för rotavdrag skiljer sig beroende på om du bor i småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet. För att du snabbt ska kunna gå till den del som gäller för dig har vi delat in detta inlägg i tre kapitel. Välj det kapitel som passar dig.

Kapitel 1:Rotavdrag för småhus
Kapitel 2: Rotavdrag för bostadsrätt
Kapitel 3: Rotavdrag för ägarlägenhet

Rotavdrag för småhus

Här har vi samlat alla arbeten som gäller vid rotavdrag för småhus.

Bygg – reparera och underhålla

Kraven för att göra rotavdrag är att arbetet måste utföras i, eller i nära anslutning till bostaden som den som köper tjänsten äger. Skulle bostaden vara yngre än fem år får arbetet endast vara avsett för att återställa byggnaden som det såg ut från början. Vill man byta ut material är det viktigt att det är likvärdig med det gamla.

Du får rotavdrag för att:

 • Sätta kakel och klinker
 • Slipa och byta golv, tak och väggmaterial
 • Renovera entrétrappor, balkonger och altaner förutsatt att det är ihopbyggt med huset
 • Reparera på grund av skadedjur
 • Byta och reparera fasader, hängrännor och takpannor
 • Sanera i samband med byggarbete, till exempel asbest och radon
 • Byta och reparera av köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck
 • Sätta upp och ta ner byggnadsställningar i samband med rotarbete

Du får inte rotavdrag för följande:

 • Reparation och underhåll av staket, murar och båtbryggor
 • Reparation och underhåll av markiser och övriga solskydd inne i bostaden
 • Utförande av energideklarationer eller mätning av fukt, radon och asbest
 • Bekämpning av skadedjur

Bygg – bygga om och bygga till

Kraven för att få rotavdrag är att arbetet ska göras i, eller i nära anslutning till bostaden som den som köper arbetet äger. Vidare ska bostaden vara äldre än fem år och större delen av den ursprungliga byggnadsstommen på huset ska behållas.

Du får rotavdrag för följande:

 • Rivning av väggar, bygga om planlösningen i ett hus samt tilläggsisolering
 • Förbättringsarbeten som till exempel att byta från våtrumstapet till kakel eller plastmatta till parkettgolv
 • Tillbyggnation av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. En av tillbyggnadens sidor måste till minst 75% sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg alternativt att det sitter en dörr emellan
 • Altan- och balkongbygge förutsatt att det sitter ihop med huset
 • Montering av markiser, platsbyggda garderober och bokhyllor
 • Sätta upp och ta ner byggnadsställning i samband med ett byggarbete
 • Installation av trapphiss
 • Bygg eller reparera en inomhuspool
 • Montering av fast köks- och badrumsinredning samt installation av vitvaror när du genomför ett omfattande byggarbete eller renovering
 • Installation av centraldammsugare

Du får inget rotavdrag för följande:

 • Installation och reparation av pool eller bad utomhus, det gäller även om du bygger in den i en altan som hör ihop med huset
 • Nybyggnation i form av ett helt nytt hus, friggebod, eller en annan fristående byggnad
 • Rivning av hus även om det byggs upp ett nytt på den gamla stommen
 • Montering av fristående möbler, persienner, rullgardiner eller solskydd
 • Sätta upp eller ta ned gardinstång
 • Skriva bygglovshandlingar, anlita arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande

Elinstallation

För elinstallation är det precis som kravet på bygg att arbetet måste utföras i, eller i nära anslutning till bostaden som den som köper tjänsten äger. Är bostaden yngre än fem år måste arbetet vara avsett till att återställa befintlig el till det skick det var från början. Byter man ut materialet ska det vara likvärdigt med det gamla.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Indragning av el
 • Montering samt byta ut vägguttag
 • Installation och komplettera elcentraler
 • Installation av inbyggda spotlights
 • Felsökning när reparation och underhållsarbete utförs
 • Installation av laddplats för elbil, till exempel på fasad eller i garage
 • Reparation, installation och byta ut solceller (om du har fått bidrag till att installera solceller)

Du kan inte få rotavdrag för följande:

 • Installation av en fristående laddstolpe för elbil
 • Installation och reparation av larm
 • Dra el i trädgården

Glas och plåt

Kraven för att får göra rotavdrag för glas och plåtarbete är precis samma som för bygg och eltjänster. Arbetet måste utföras i, eller i nära anslutning till bostaden som den som köper tjänsten äger. Är bostaden yngre än fem år måste arbetet vara avsett för att återställa befintligt glas och plåt till det skick som det var när huset var nybyggt. Om material byts ut måste det vara likvärdigt med det tidigare materialet.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Reparation eller fönsterbyte samt montering av buller- och isolerglas
 • Inglasning av balkonger och altaner
 • Reparation, rengöring eller utbyte av plåttak, hängrännor och stuprör

Du får inget rotavdrag för följande:

 • Montering av solfilm på fönster eller att sätta upp myggnät
 • Byta ut glasskärmar på data- och it-utrustning
 • Fönsterputs

Markarbete

När det kommer till gräv- och markarbeten är kravet att det måste utföras i nära anslutning till bostaden som den som köper tjänsten äger. Markarbetet får endast utföras på tomten där bostaden står och det ska vara avsett för att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme. vatten, elektricitet, avlopp eller elektronisk kommunikation.
Skulle bostaden vara yngre än fem år måste arbetet utföras för att återställa byggnaden till det skick som det var från början. Likvärdigt material måste användas om material ska bytas ut.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Arbete för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar.
 • Markarbeten för avlopp till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar
 • Arbeten avsett för värmeförsörjning
 • Markarbete som behövs för att dra ledningar för elektronisk kommunikation, så som bredband och fiber
 • Dränering av husgrund
 • Sprängningsarbete som krävs för att bygga en utbyggnad samt för att återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts. Det måste ske inom sex månader.

Du kan inte få rotavdrag för:

 • Asfaltering, sten/plattläggning, anläggninga av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar
 • Att betala för maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande
 • Att betala för sprängbesiktning

Murning och sotning

För att få göra rotavdrag krävs det att arbeten utförs i, eller i nära anslutning till bostaden som den köper tjänsten äger. Är huset yngre än fem år får arbetet endast göras om det avses att återställa murade ytor till hur det såg ut från början. Likvärdigt material måste användas om det ska bytas ut.

Du kan få rotavdrag för att:

 • Mura och reparera öppna spisar, kakelugnar och skorstenar
 • Utföra annan sotning än den som är obligatorisk från kommunen
 • Mura entrétrappor

Du får inte rotavdrag för att:

 • Sätta upp och reparera murar eller fristående eldstäder utomhus
 • Kontrollera eldstäder och skorstenar

Målning och tapetsering

Kraven för målning och tapetsering är precis som kraven för bygg och el. Du måste äga bostaden och om bostaden är yngre än fem år får det endast göras om syftet är att återställa till originalskicket på byggnaden. Likvärdigt material som originalet måste användas om det ska om det ska bytas ut.

Du kan få rotavdrag för att:

 • Måla väggar, tak, golv, fönster, element och fasader
 • Lacka eller måla dörrar och köksluckor
 • Tapetsera

Du får inget avdrag för att

 • Måla eller lacka köksluckor och dörrar i företagets lokaler
 • Måla staket eller murar

Rengöring

Kravet för att få rotavdrag är att det ska utföras i eller i nära anslutning till den bostad som köparen äger.

Du kan få rotavdrag för följande arbeten:

 • Städa bort material och andra grovsopor efter ett utfört arbete
 • Rengöring av altandäck, fasader, tak och hängrännor
 • Rengöring av ventilation och imkanaler samt avlopp och oljetank och då inkluderar städning efter avslutat arbete

Du får inte rotavdrag för:

 • Bortforsling av byggmaterial, skräp eller möbler
 • Slamsugning och tömning av septitankar

VVS – Värme, ventilation och sanitet

Kraven för att få rotavdrag är att arbetet utförs i eller i nära anslutning till bostaden som den som köper tjänsten äger. De inventarier som ska repareras och underhållas måste vara fast monterade i huset och vara grundläggande för att byggnaden ska fungera. Visst byggarbets måste medföras vid installation av inventarier. Är bostaden yngre än fem år får syftet till arbetet endast vara att återställa VVS-utrustningen till ursprungsskicket. Behöver material bytas ut behöver det vara likvärdigt med det tidigare materialet.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Indragning och reparation av el, -vatten- och avloppsledningar samt anläggning av avlopp
 • Installation och reparation av vattenmätarkonsol, element, termostat, blandare, kranar, toalett, dusch, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar.
 • Byte av packningar, silar eller andra delar av toalett eller handfat
 • Installation och rengöring av avlopp, ventilation och imkanaler samt att städning utförs efteråt
 • Installation och reparation av braskaminer
 • Felsökning av maskiner och inventarier, där godkänns rotavdrag för reparation av till exempel värmepanna eller värmepump
 • Installation, reparation och utbyte av värmepannor, värmepumpar och solvärmesystem

Du får inte rotavdrag för följande:

 • Installation eller reparation av pooler eller utomhusbad även om de byggs in i en altan som är tillhörande huset
 • Slamsugning och tömning av septitankar
 • Reparation av vitvaror som till exempel tvättmaskin och torktumlare
 • Servicearbeten eller kontroll och översyn av maskiner och inventarier

Källa: skatteverket

Vill du komma i kontakt med ett företag som kan hjälpa dig med det arbete du behöver få gjort? Lämna en förfrågan nedan.

skapa en förfrågan här

Rotavdrag för bostadsrätt

Här hittar du alla rotarbeten som gäller när du bor i bostadsrätt.

Bygg – reparera och underhålla

Kravet för att få rotavdrag är att du måste äga bostaden som arbetet utförs i. Arbetet måste också utföras i bostaden, alltså innanför bostadens väggar, tak och golv och gälla åtgärder som du som innehavare av bostadsrätten ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Golvslipning och golvläggning, byte av tak och väggmaterial
 • Sätta kakel och klinker
 • Reparation och byte av köksluckor och innerdörrar samt lås och handtag på en innedörr eller insidan av en ytterdörr
 • Reparation och byte av innerfönster och fönsterfoder
 • Sanering av asbest och radon i samband med ett byggarbete
 • Reparation i bostaden till följd av skadedjur

Du får inte rotavdrag för följande:

 • Reparation och underhåll av markiser, persienner, rullgardiner och övrigt solskydd
 • Reparation och underhåll av staket, murar, balkonger samt tillhörande räcken
 • Arbete på gemensamma ytor såsom tak, fasad, trapphus och entréer
 • Byte eller reparation av fönsterbleck, ytterfönster, ytterdörrar eller lås i ytterdörr
 • Tilläggsisolering
 • Skadedjursbekämpning
 • Energideklarationer eller mätning av fukt, radon eller asbest

Bygg – bygga om och bygga till

Kraven för att få rotavdrag innebär att du själv måste äga bostaden som arbetet utförs i, eller i anslutning till. Arbetet får endast utföras om två bostadsrätter anpassas till en bostad, alltså att ytan på bostaden utökas eller en oinredd biyta görs om till bostadsyta.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Bygga om och till en bostadsrätt
 • Utföra förbättringsarbeten som till exempel att byta från plastmatta till parkettgolv
 • Montering av fast köks- och badrumsinredning samt installation av vitvaror i samband med byggarbetet
 • Montering av platsbyggda garderober och bokhyllor
 • Rivning av innerväggar och ombyggnation som påverkar lägenhetens planlösning
 • Installation av trapphiss

Du får inget rotavdrag för följande:

 • Arbete med att färdigställa en nyproducerad bostad
 • Bygga om eller bygga en balkong eller altan
 • Installation och reparation av pooler eller utomhusbad även om de byggs in i en altan som är tillhörande huset
 • Bygga ett nytt hus eller friggebod, garage, växthus eller liknande fristående byggnad
 • Bygga om eller bygga till förråd, carport eller gäststuga
 • Sätta upp staket eller murar
 • Montering av markiser, persienner eller lamellgardiner eller för att sätta upp en gardinstång
 • Montering av fristående möbler eller montera upp eller ned en byggnadsställning på utsidan av bostaden
 • Hjälp med bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig eller besiktningsman

Elinstallation


Kraven för att få rotavdrag är precis samma som för bygg – reparera och underhålla det vill säga att arbetet måste utföras i bostaden alltså innanför bostadens tak, väggar och golv samt gälla åtgärder som du som innehavare av bostadsrätten ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Installation och komplettering av elcentraler (proppskåp)
 • Modernisering av el genom att byta och montera vägguttag eller installation av inbyggda spotlights
 • Felsökning i samband med reparation och underhållsarbete

Du får inte rotavdrag för följande:

 • Eldragning i trädgården eller till en elcentral utanför din bostad
 • Installation, reparation och byte av solceller
 • Reparation och installation av larm
 • Energideklarationer och fuktmätningar

Glas och plåt

Kraven för att få rotavdrag är samma som för elinstallation, du måste äga bostaden som arbetet utförs i samt att arbetet måste utföras i bostaden alltså innanför bostadens tak, väggar och golv samt gälla åtgärder som du som innehavare av bostadsrätten ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Du får rotavdrag för följande:

 • Arbete på insidan av befintliga fönster

Du får inte rotavdrag för följande:

 • Byte av fönster eller arbete på utsidan av befintliga fönster
 • Montering av solfilm på fönster eller sätta upp myggnät, även om det görs på insidan av fönstret
 • Inglasning av balkong eller altan
 • Byte av glasskärmar på data- och IT-utrustning
 • Fönsterputs (det kan däremot bli godkänt som rutavdrag)
 • Reparation eller byte av plåttak, hängrännor och stuprör

Markarbete

Kraven för att få rotavdrag är att du själv måste äga bostaden som arbetet utförs i, eller i anslutning till. Arbetet får endast utföras om två bostadsrätter anpassas till en bostad, alltså att ytan på bostaden utökas eller en oinredd biyta görs om till bostadsyta.

Du kan få rotavdrag för:

 • Att göra gräv-, mark- och sprängarbete som krävs för att husgrunden ska kunna byggas ut

Du kan inte få rotavdrag för följande:

 • Gräva ner ledningar för elektricitet, elektronisk kommunikation, värme, vatten och avlopp på tomten i anslutning till bostaden trots att det utförs i samband med en tillbyggnad
 • Gräv-, mark- och sprängarbete för att bygga en altan eller balkong
 • Dränering av husgrund
 • Asfaltering, sten/plattsättning samt anläggning av gräsmatta, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar
 • Kostnader för att betala för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner eller liknande

Murning och sotning

Kraven för att få rotavdrag är precis samma som kraven för markarbete. Du måste äga bostaden som arbetet utförs i, eller i anslutning till. Arbetet får endast utföras om två bostadsrätter anpassas till en bostad, alltså att ytan på bostaden utökas eller en oinredd biyta görs om till bostadsyta.

Du kan få rotavdrag för:

 • Att mura och reparera en öppen spis eller kakelugn

Du får inget rotavdrag för:

 • Att sätta upp eller reparera skorstenar, murar, entretrappor eller eldstäder utomhus
 • Sotning av skorstenar
 • Kontroll av eldstad och skorsten

Målning och tapetsering

Kraven för att få rotavdrag är att du måste äga bostaden som arbetet utförs i samt att arbetet måste utföras i bostaden alltså innanför bostadens tak, väggar och golv samt gälla åtgärder som du som innehavare av bostadsrätten ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Målning av golv, tak, väggar och element
 • Målning eller lackning av dörrar och köksluckor
 • Tapetsering
 • Målning av innerdörrar och insidan av ytterdörrar och fönster

Du kan inte få rotavdrag för följande:

 • Målning eller oljning av fasad, balkong, altan eller takterass
 • Målning eller oljning av utsidan av fönster eller ytterdörrar
 • Måla staket eller murar

Rengöring

Kraven för att få rotavdrag är samma som för målning och tapetsering. Du måste äga bostaden som arbetet utförs i samt att arbetet måste utföras i bostaden alltså innanför bostadens tak, väggar och golv samt gälla åtgärder som du som innehavare av bostadsrätten ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Du kan få rotavdrag för:

 • Städa upp material och andra grovsopor efter ett utfört byggarbete

Du får inget rotavdrag för följande:

 • Rengöring av altandäck, fasad, tak, takpannor och hängrännor
 • Rengöring av ventilation och imkanaler eller för att städa efter ett arbete är slutfört
 • Bortforsling av till exempel byggmaterial, skräp eller möbler
 • Rengöring av avlopp, tömning av septitank och slamsugning eller städning efter att ett arbete är slutfört

 

VVS – Värme, ventilation och sanitet

Kraven för att få rotavdrag är att du måste äga bostaden som arbetet utförs i samt att arbetet måste utföras i bostaden alltså innanför bostadens tak, väggar och golv samt gälla åtgärder som du som innehavare av bostadsrätten ansvarar för enligt föreningens stadgar.De inventarier som ska repareras och underhålls måste vara fast monterade i huset och vara grundläggande för att byggnaden ska fungera. Visst byggarbete måste medföras vid installation av inventarier.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Installation och reparation av braskamin, värmepanna och värmepump
 • Installation och reparation av element, termostat, blandare, kranar, toaletter, duschar, badkar, handfat samt kakel-och klinkersättningar
 • Byte av flottörer, packningar, silar eller andra delar av en toalett eller ett handfat
 • Felsökning av maskiner och inventarier, till exempel värmepump eller värmepanna

Du får inget rotavdrag för följande:

 • Servicearbeten, kontroll och översyn av maskiner och inventarier
 • Installation, reparation och byte av solfångare
 • Reparation av vitvaror såsom tvättmaskin och diskmaskin
 • Indragning av el-, vatten och avloppsledningar eller för arbeta med anläggning av avlopp till exempel infiltrationsbäddar och trekammarbrunnar
 • Rengöring av ventilation och imkanaler eller för att städa efter ett slutfört arbete
 • Avloppsrensning, slamsugning och tömning av septitank
 • Installation och reparation av pool eller utomhusbad trots att den byggs in i en altan som är tillhörande huset
 • Energideklarationer eller fuktmätningar

Källa: skatteverket

Vill du komma i kontakt med ett företag som kan hjälpa dig med det arbete du behöver få gjort? Lämna en förfrågan nedan.

skapa en förfrågan här

Rotavdrag för ägarlägenhet

Här hittar du alla tjänster som ingår i roatavdraget om du har en ägarlägenhet.

Bygg – reparera och underhålla

Kraven för att få rotavdrag är att arbetet måste utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som du äger och har underhållsansvar för. Är det arbete som behövs göras på de gemensamma delarna av byggnaden samt på samfälligheten kan man inte få något rotavdrag.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Golvslipning och golvläggning samt tak och väggmaterial
 • Kakel och klinkersättning
 • Byte och reparation av köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck
 • Reparation och underhåll av balkong och altan givet att de är ihopbyggda med ägarlägenheten
 • Sanering av asbest och radon när byggarbete utförs
 • Reparation på grund av skadedjur

Du kan inte få rotavdrag för följande:

 • Arbete som sker på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, vilket kan vara fasad och yttertak
 • Arbete i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller förrådslänga
 • Reparation och underhåll av markiser, persienner, rullgardiner och övrigt solskydd i bostaden
 • Reparation och underhåll av pool eller annat utomhusbad
 • Energideklarationer eller mätning av fukt, radon och asbest
 • Bekämpning av skadedjur

Bygg – bygga om och bygga till

Kraven för att få rotavdrag är precis samma som för bygg-reparera och underhålla det vill säga att arbetet måste utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som du äger och har underhållsansvar för. Är det arbete som behövs göras på de gemensamma delarna av byggnaden samt på samfälligheten kan man inte få något rotavdrag.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Höja standarden till exempel att byta från plastgolv till parkettgolv
 • Montering av fast köks- och badrumsinredning samt installation av vitvaror i samband med byggarbetet
 • Balkong- och altanbyggnation om de byggs ihop med ägarlägenheten
 • Montering av markiser, platsbyggda garderober och bokhyllor
 • Rivning av innerväggar och bygga om lägenhetens planlösning

Du får inget avdrag för följande:

 • Göra färdigt en nyproducerad lägenhet
 • Arbete som sker på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, vilket kan vara fasad och yttertak
 • Arbete i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller förrådslänga
 • Montering av markiser, persienner, rullgardiner och övrigt solskydd i bostaden
 • Installation av pool eller annat utomhusbad trots att den byggs in i en altan som tillhör ägarlägenheten
 • Bygga staket och murar
 • Hjälp att skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande

Elinstallation

Läs kraven för bygg längre upp, de är precis samma som kraven för elinstallation.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Installation och komplettering av elcentral
 • Modernisering av el samt byte och montering av vägguttag samt installation av spotlights
 • Felsökning i samband med reparation och underhållsarbete

Du får inte rotavdrag för följande:

 • Arbete som sker på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, vilket kan vara fasad och yttertak
 • Arbete i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller förrådslänga
 • Installation, reparation eller byte av solceller
 • Reparation och installation av larm
 • Energideklarationer

Glas och plåt

Kraven för att få rotavdrag är precis samma som för bygg och el, det vill säga att arbetet måste utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som du äger och har underhållsansvar för. Är det arbete som behövs göras på de gemensamma delarna av byggnaden samt på samfälligheten kan man inte få något rotavdrag.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Reparation eller byte av fönster, samt montering av buller- och isolerglas
 • Inglasning av balkong och altan som hör till ägarlägenheten
 • Montering av fläktkåpor och stänkskydd vid diskbänk

Du får inte rotavdrag för följande:

 • Arbete som sker på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, vilket kan vara fasad och yttertak
 • Arbete i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller förrådslänga
 • Montering av solfilm på fönster eller uppsättning av myggnät

Markarbete

Kraven för att få rotavdrag är samma som kraven för glas och plåt, bygg och elinstallation.

Du kan få rotavdrag för:

 • Att göra gräv-, mark- och sprängarbete för att bygga en altan givet att den byggs ihop med ägarlägenheten

Du får inget rotavdrag för följande:

 • Nedgrävning av ledningar för värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation i anslutning till bostaden
 • Dränering av husgrund
 • Asfaltering, sten/plattsättning, anläggning av gräsmatta, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar
 • Betala för sprängbesiktning eller maskinell utrustning

Murning och sotning

Kraven för att få rotavdrag är att arbetet måste utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som du äger och har underhållsansvar för. Är det arbete som behövs göras på de gemensamma delarna av byggnaden samt på samfälligheten kan man inte få något rotavdrag.

Du kan få rotavdrag för:

 • Att mura och reparera öppen spis och kakelugn
 • Utföra annan sotning än den som är obligatorisk från kommunen

Du får inget rotavdrag för följande:

 • Arbete som sker på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, vilket kan vara fasad och yttertak
 • Arbete i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller förrådslänga
 • Uppsättning eller reparation av skorsten, murar, entrétrappor eller eldstäder utomhus
 • Kontroll av eldstad och skorsten

Målning och tapetsering

Kraven för att få rotavdrag är att arbetet måste utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som du äger och har underhållsansvar för. Är det arbete som behövs göras på de gemensamma delarna av byggnaden samt på samfälligheten kan man inte få något rotavdrag.

Du kan få rotavdrag för följande

 • Målning av väggar, tak och element
 • Tapetsering
 • Målning eller lackning av dörrar och köksluckor

Du kan inte få avdrag för följande:

 • Arbete som sker på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, vilket kan vara fasad och yttertak
 • Arbete i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller förrådslänga
 • Målning av staket eller murar

Rengöring

Kraven för att få rotavdrag är att arbetet måste utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som du äger och har underhållsansvar för. Är det arbete som behövs göras på de gemensamma delarna av byggnaden samt på samfälligheten kan man inte få något rotavdrag.

Du kan få rotavdrag för följande:

 • Städa upp material och andra grovsopor efter ett utfört byggarbete
 • Rengöra altandäck
 • Rensning av avlopp och övrig städning efter slutfört arbete

Du får inte rutavdrag för följande:

 • Rengöring av fasad, tak, takpannor och hängrännor
 • Arbete i gemensamma utrymmen såsom trapphus eller förrådslänga
 • Tömning av septitank och slamsugning
 • Bortforsling av skräp, möbler eller byggmaterial

VVS – värme, ventilation och sanitet

Kraven för att få rotavdrag är att arbetet måste utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som du äger och har underhållsansvar för. Är det arbete som behövs göras på de gemensamma delarna av byggnaden samt på samfälligheten kan man inte få något rotavdrag.

Du får rotavdrag för följande:

 • Installation och reparation av en AC eller värmepump
 • Reparation och installation av element, termostat, blandare, kranar, toalett, dusch, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättning
 • Byte av flottör, packning, silar eller andra delar av toaletter eller handfat
 • Avloppsrensning och övrig städning efter ett arbete är utfört
 • Felsökning av maskiner och inventarier, till exempel värmepump eller värmepanna
 • Rengöring av ventilation, imkanaler och övrig städning efter utfört arbete

Du får inget rotavdrag för följande:

 • Arbete på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för
 • Arbete i gemensamma utrymmen, till exempel källare och förråd
 • Servicearbeten eller kontroll och översyn av maskiner och inventarier
 • Reparation eller installation av pool eller utomhusbad, trots att de byggs in i en altan som hör till ägarlägenheten
 • Tömning av septitankar och slamsugning
 • Reparation av vitvaror såsom tvättmaskiner och torktumlare
 • Energideklarationer och mätning av fukt

Källa: skatteverket

Vill du komma i kontakt med ett företag som kan hjälpa dig med det arbete du behöver få gjort? Lämna en förfrågan nedan.

skapa en förfrågan här