Elinstallationer: så viktig är elektrikern vid renovering

Vet du hur viktig en elektriker är när du ska renovera i rum där elinstallationer ska göras? Utan en auktoriserad elektriker vid en renovering kan du få ödesdigra konsekvenser. Här berättar vi hur viktig en elektriker är och vad du ska tänka på.

elinstallationer elektriker

Elektriker och renovering

Elinstallationer är ingenting som man ska leka med. Ibland kanske det känns lockande att göra vissa saker själv eftersom det inte känns så avancerat. Du kanske tycker att det är orimligt dyrt att anlita en elektriker när du kan dra kablar och fixa dina eluttag själv. Faktum är att om något går fel kan det få förödande konsekvenser om det inte är fackmannamässigt utfört. Det kommer dessutom att bli ännu dyrare eftersom det måste göras om så det är alltid bäst att anlita en auktoriserad elektriker redan från start.

Värt att veta är att du som privatperson kan utnyttja ditt ROT-avdrag när du anlitar en elektriker. Du får då dra av upp till 30% på arbetskostnaden. Hoppas det gör att du känner att det är värt att anlita en elektriker istället för att riskera de skador som kan uppstå om du börjar göra elinstallationer själv.

Elinstallationer vid renovering av badrum

I badrum är det är det oerhört viktigt att anlita en elektriker. Riskerna för elolyckor är extra stora eftersom det finns fukt och många jordade föremål där. Tidigare var det inte tillåtet att ha eluttag i badrum men numera tillåts det att ha 230 volts eluttag om det är skyddsjordad och innehar en jordfelsbrytare. Dessa uttag får endast vara placerade på vissa platser i badrummet och det är en elektriker som måste utföra denna elinstallation.

Elektriker tidigt i processen

Som du förstår är det extremt viktigt att anlita en elektriker även vid en elinstallation som du själv tror att du klarar av. När du ska utföra en renovering är det bra att ta kontakt med en elektriker redan i ett tidigt skede så ni tillsammans kan gå igenom vad det är som ska göras. Elektrikern kan också påminna dig om det är något du har missat alltifrån rätt uttag på rätt plats till att dra elen rätt och även installera vitvarorna om det är köket eller badrummet du ska renovera. Det är också bra om elektrikern kan se över din elsäkerhet redan innan du börjar renovera så du vet att den håller standarden.

Vad kan hända om du inte anlitar en elektriker?

Är du inte en auktoriserad elektriker och sätter igång att fixa din el själv riskerar du att skada dig eller så kan det vara någon i familjen som flyttar in i din bostad när du har flyttat ut som blir skadad. Enligt Elsäkerhetsverket skadas över 800 personer varje år så pass illa att de behöver uppsöka akutmottagning. I genomsnitt avlider en person varje år till följd av en elolycka i hemmet eller i anslutning till bostaden och oftast sker det på fritiden.
(Källa: Elsäkerhetsverket)

Det kan också stå dig väldigt dyrt om en brand skulle uppstå på grund av ett elfel där det är du själv som har utfört en installation alternativt anlitat en elektriker som inte är auktoriserad och därmed saknar licenser. De flesta försäkringsbolagen har nämligen krav på att elinstallationer måste vara utförda av ett auktoriserat företag för att få ersättning om en olycka sker.

När behöver du inte en elektriker?

Har du kontroll och kunskap finns det några mindre elinstallationer som du får göra själv.

Nedan har vi listat vilka det är men är du det minsta osäker ska du definitivt anlita en elektriker.

 • Byta proppar och återställa utlöst automatsäkring
 • Byte av glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare
 • Byta ut befintligt vägguttag för högst 16A som sitter i en egen dosa
 • Byta ut befintlig strömbrytare med högst 16 A som sitter i en egen dosa
Exempel på saker där du måste ha en elektriker
 • Byte från ojordat till jordat vägguttag
 • Elinstallationer i våtutrymmen såsom dusch- och badrum
 • Elinstallationer i kök
 • Installation av golvvärme och värmekabel
 • Förläggning av kabel i mark
Har du köpt en ny bostad?

Om du har köpt en ny bostad i ett gammalt hus är det rekommenderat att göra en elbesiktning av huset. Är huset jättegammalt kan det vara bra att se över hela elanläggningen eftersom elprylar har en begränsad livstid.

Är huset gammalt men inte jättegammalt kan det räcka med att besikta elinstallationerna för att se så att de klarar av vår tids användning av elapparater. I gamla hus är det nämligen inte helt ovanligt att elapparater blir överhettade på grund av elen.

Be alltid elektrikern kolla efter en jordfelsbrytare. Finns ingen sådan är det ur elsäkerhetssynpunkt det första som bör installeras för att få ett säkrare hem.

Hur vet du att elinstallationen är korrekt utförd?

När du anlitar en elektriker är det viktigt att det blir rätt utfört. Dels för att ingen ska komma till skada samt för att dina försäkringar ska gälla om olyckan är framme. Elektrikern ska kontrollera att jobbet är utfört efter Elsäkerhetsverkets krav. Det är viktigt att du begär dokumentation på att kontrollen är utförd. Det blir ditt bevis på att installationen är genomförd på rätt sätt.

Ska du renovera snart?

Går du i planerna att renovera snart? Du gör helt rätt om du börjar undersöka vilken elektriker du ska anlita i god tid innan du startar renoveringen.

Med Servicefinder kan du enkelt komma i kontakt med elektriker som fixar dina elinstallationer i samband med din renovering. Det enda du behöver göra är att skicka en förfrågan och därefter invänta offerter från våra anslutna företag. Titta alltid på omdömen och fråga efter referenser innan du beslutar dig för vilket företag du ska anlita.

skapa en förfrågan här