Fälla två björkar i Täby

Detta är en Björk med dubbla stammar som blivit för stora för vår villatomt. Diametern på 1,5m höjd är ca 35-40 cm på vardera stammen. Stammarna behöver troligen tas ned i delar då det är tveksamt att tillräckligt utrymme finns för att fälla hela på en gång.

Den här förfrågan lämnades hösten 2019 i kategorin trädgård/trädfällning

Behöver du också hjälp?
Det som ska utföras
Fälla träd
Stubbfräsning
Hur många träd ska fällas?
två björkar
Kommun
Täby

3 svar

3 företag svarade på jobbet: Huddinge trädfällning, Storholmen Träd AB, Nylanders Trädfällning AB.