Sveriges vanligaste taktyper

Planerar du att bygga om ditt tak eller till och med bygga ett helt nytt hus? Då är takformen en viktig pusselbit och något som sätter stor prägel på hela husets utseende och känsla. Valmöjligheterna är många och alla takformer kommer givetvis med olika för- och nackdelar. Nedan listar vi tre vanliga taktyper och dess olika egenskaper.

Sadeltak

Sadeltaket är Sveriges absolut vanligaste takform och kännetecknas av sina två lutande sidor längs med husets respektive långsidor som möts på taknocken. Lutningen på ett sadeltak varierar normalt på mellan 15-60 grader, vanligast är runt 45 grader.

Fördelarna med ett sadeltak är många. För det första är det ett prisvärt alternativ då taket kan köpas i färdiga delar och på så vis är lätt att montera. Sedan kan du använda nästa alla typer av takbeklädnader – tegelpannor, betongpannor och plåt är vanligast förekommande. Med en brant lutning rinner dessutom regn och snö av lättare i jämförelse med ett plattare tak.

Nackdelen är att husets yta minskar ju högre upp du kommer, vilket snabbt för oss vidare på nästa taktyp.

Mansardtak

Mansardtaket kallas också för ett ’brutet tak’ eftersom takfallet är brutet ungefär två tredjedelar från taknocken. Denna takformen har alltså två olika lutningar, där den nedersta är brantare.

Fördelarna med ett mansardtak är bland annat att övervåningen och vindsutrymmet blir större än vid ett sadeltak. Med ett mansardtak kan du även använda många olika typer av takmaterial. Sist men inte minst – huset ser också större ut än vad det egentligen är.

En nackdel är att det finns risk för att snö fastnar på den flackare delen av taket vilket kan leda till snöras. Den brantare delen är även något svårare att underhålla med tanke på just lutningen.

Pulpettak

Pulpettaket, även kallat snedtak, utgörs endast av ett takfall med en lutning på mellan 3-10 grader. Förr användes pulpettaket vanligtvis på enklare uthusbyggnader och garage. På senare tid har det dock blivit trendigt att använda på vanliga bostadshus, framförallt passar det utmärkt på långa huskroppar.

En av de stora fördelarna med pulpettaket är att huset inte tappar så mycket i boyta kontra husets totalhöjd. Det är dessutom ett enklare och säkrare tak att gå på vid underhållningsarbete, rengöring och snöskottning.

Nackdelen är också att det behöver underhållas oftare då smuts och snö inte rinner av lika lätt. Du är även begränsad vid val av takmaterial, plåt och ytpapp är mest förekommande.

Jämför offerter och omdömen från flera hantverkare för ditt takprojekt!

Vill du få reda på när det är dags att byta ut ditt gamla tak och då kanske ha möjlighet att byta takformen? Då ska du läsa detta: Lägga om taket? Så vet du att det är dags!