Så skriver du ett bra avtal med din hantverkare

När du valt en hantverkare för jobbet bör du alltid be om ett skriftligt avtal med hantverkaren där båda skriver på. Här går vi igenom de viktigaste punkterna  som ett bra avtal alltid bör innehålla. 

avtal hantverkare

Omfattning

Beskriv tydligt vad det är arbete som ska utföras. Ni kan bifoga ritningar, bilder och beskrivningar och hänvisa till dessa. Om det finns delar av projektet som inte ingår i avtalet med hantverkaren kan ni också skriva det här.

Hantverkarens avrådande

Här skriver ni om hantverkaren avråder dig från att utföra något. Det kan vara allt ifrån att använda ett visst typ av material till att utföra ett arbete som skulle innebära en dålig konstruktion. Om du vill få arbetet gjorts, trots hantverkarens avrådan, så är det viktigt att hantverkaren skriver ner riskerna.

Pris

Här ska ni skriva ner priset för arbetet ni kommit överens om. Skriv även om ni kommit överens om fast pris eller ett timpris. Om du som konsument är orolig över att priset ska skena iväg vid ett timpris kan ni skriva ett takpris eller ett ungefärligt pris. Då får priset inte gå över mer än 15%. 25% gäller för rivnings- och markarbeten.  Skriv även ner om reskostnader ingår i priset ni kommit överens om eller inte.

Om du vill använda ROT-avdrag fyller ni även i det.

Tider

Under tider ska ni alltid skriva ner projektstart och när arbetet ska vara slutfört. Som konsument kan du kräva ersättning vid förseningar – om förseningarna inneburit ekonomisk förlust för dig.

Ändringar och tilläggsarbeten

Under ett byggprojekt är det vanligt att saker och ting förändras på vägen. För att förebygga tvister är det därför viktigt att ha avtalat detta innan. Skriv om ändringar eller tilläggsarbeten ska ske för ett fast eller löpande pris, samt vad som gäller kring omfattning och tid.

Betalning

Specificera om betalningen ska efter att arbetet är slutfört eller om ni satt upp en betalningsplan där betalningen sker efter vissa moment. Ni kan i sådant fall hänvisa till en bilaga med betalningsplanen. Har ni kommit överens om timpris ska det tydliggöras hur priset togs fram.

Övriga överenskommelser

Här kan ni bland annat skriva ner vad som gäller vid förseningar om förseningarna skulle innebära stora konsekvenser för konsumenten. Man kan heller inte få ersättning för förseningar som hantverkaren inte kan rå för eller om konsumenten själv velat förändra något som gjort att det tagit längre tid att slutföra arbetet.

Ni kan också skriva ner vad som gäller för exempelvis arbetstider, städning och fakturaavgifter.

Källa: Konsumentverket

Avtalsmall för hantverkare och konsument hos Konsumentverket

Vill du jämföra offerter och omdömen från hantverkare? Skicka en förfrågan och få svar från våra proffsiga byggföretag.

skapa en förfrågan här