Se över ditt hus – innan vintern kommer!

Vintern närmar sig och det är dags att se över ditt hus för att se till att det är redo för den kommande kylan, snön och de blåsiga dagarna. Att förbereda ditt hem för vintern är inte bara en fråga om bekvämlighet, det handlar också om att spara energi och undvika kostsamma reparationer längre fram. Här kommer 3 åtgärder du alltid bör se över för att se till att ditt hem klarar vintern på bästa sätt.

1. Gå noggrant igenom din bostads isolering

Ett av de första stegen du bör ta när du förbereder ditt hem för vintern är att kontrollera all din isolering hemma. Då pratar jag om väggar, tak, vind, källare samt fönster och dörrar. Först och främst, kolla så att det inte finns några synliga hål eller revor i isoleringen. Steg två, som är lite klurigare, är att utröna isolering som är i dåligt skick. Hålig och dålig isolering gör att ditt hem förlorar mycket värme och energi, vilket i sin tur leder till mycket högre värmekostnader.

Du kan enkelt själv använda tätningsmedel och isoleringsmaterial för att täppa till eventuella sprickor eller hålrum. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga kan en professionell inspektion vara värt att överväga. En ordentlig isolering hjälper inte bara till att hålla värmen inne utan minskar även risken för skador på grund av isbildning och frostskador, vilket i sin tur kan bli väldigt dyrt i slutändan.

2. Ge uppvärmningssystemet lite kärlek

Ditt uppvärmningssystem är avgörande under vintern, och därför är det viktigt att det fungerar effektivt och säkert. Innan vintern slår till på allvar bör du boka en professionell service av din värmepanna eller värmesystem. De kommer att rengöra och justera systemet, se till att det inte finns några läckor eller problem, och kontrollera att det är säkert att använda.

Utöver den professionella servicen kan du själv byta filter och se till att ventiler och radiatorer är rena och inte täckta av damm eller smuts. En effektiv uppvärmning innebär inte bara att du håller ditt hem varmt, det innebär också lägre energikostnader.

3. Förbered ditt tak och dräneringssystem

Vintern innebär ofta tunga snöfall, vilket kan leda till problem med tak och dränering. Inspektera ditt tak för eventuella skador eller tecken på läckage. Om ditt tak är i dåligt skick kan det orsaka allvarliga problem under vintern.

Kontrollera även ditt dräneringssystem, inklusive stuprännor och avloppsrör. Se till att de är rena och inte blockerade av löv eller skräp. Då kan smältvatten från snön ledas bort på ett effektivt sätt och minska risken för isbildning.

Att förbereda ditt hem för vintern är en investering i både komfort och ekonomi. Genom att gå igenom åtgärderna ovan kan du försäkra dig om att ditt hem är redo att stå emot vinterns påfrestningar och samtidigt spara på dina energikostnader. Behöver du hjälp med någon av dessa punkter? Lägg ut det du behöver ha hjälp med hos oss så kan du jämföra flera företag på ett och samma ställe!