Rotavdrag: vanliga frågor och svar

Rotavdrag är en skattereduktion som du kan få när du anlitar en hantverkare för ett arbete i hemmet. Om du känner dig osäker på om du har rätt till avdraget eller vilka tjänster som ingår har du kommit helt rätt. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om rot!

rotavdrag

Vad är rotavdrag?

”Rot” är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Rotavdraget innebär att du som ägare av småhus eller bostadsrätt får skattereduktion för olika renoveringsarbeten i hemmet.

Vilka tjänster ingår i rotavdraget?

Exempel på arbeten som du kan använda rotavdraget på är renoveringar av olika slag, altan- och balkongbygge, målning, elinstallationer och snickerier. Här har vi skrivit ett inlägg där du kan läsa mer ingående om vilka tjänster som ingår i rotavdraget.

Vilka villkor måste jag uppfylla för att få rotavdrag?

 • Du måste vara minst 18 år vid beskattningsårets slut.
 • Du äger bostaden under den tid som arbetet utförs.
 • Du bor helt eller delvis i fastigheten där arbetet utförs.
 • Du bor och betalar skatt i Sverige eller bor utomlands och beskattas i Sverige.
 • Du betalar tillräckligt med skatt.
 • Huset är minst 5 år gammalt. Garage eller carport ger rätt till rot om tillbyggnaden byggs ihop med bostadshus. ROT-avdrag gäller inte för nybyggnationer.
 • Sedan 2021 får du även skattereduktion för grön teknik, t ex om du installerar solceller.
 • Om du ska göra om i en bostadsrätt måste arbetet ske inuti bostaden. Yttre underhåll, t e x fönsterbyte och inglasning av balkong är inte giltigt för skattereduktion.
 • Du kan högst få 50 000 kronor i rotavdrag per person och år.
 • För rottjänster kan du dra av upp till 30 procent av arbetskostnaden.
 • Företager du anlitar måste ha F-skatt.

Hur nyttjar jag mitt rotavdrag?

När du anlitar ett företag för ett arbete så kommer de ta hand om den biten åt dig. Det innebär att rotavdraget dras direkt på fakturan. Det är dock ditt ansvar att ha koll på om du har rätt till rotavdraget och om du har rotpengar kvar att nyttja.

Kan jag få rotavdrag för min hyresrätt?

Nej, du har enbart rätt till rotavdraget om du äger din bostad.

Påverkas rotavdraget av min inkomst?

Du måste betala mer skatt än vad du kan få i rotavdrag. Betalar du exempelvis 40 000 kr i skatt per år kan du inte dra av 50 000 kr i rotavdrag. Då blir maxtaket längre.

Hur ser jag hur mycket rotpengar jag har kvar?

Logga in på ditt konto via Skatteverkets hemsida för att se hur stor skattereduktion du fått. Posten heter ”Skattereduktion för husarbete” och du hittar posten i din skatteuträkning.

Hur stort är rotavdraget?

För rottjänster kan du dra av upp till 30 procent av arbetskostnaden. Du kan högst få 50 000 kronor i rotavdrag per person och år. Rot-och rutavdrag räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 75 000 kronor per person och år.