Fasadrenovering av ett hus på Ekerö

Behöver byta ut träpanelen pga det saknas luft spalt i befintliga fasaden. Radhus cirka 165m2 yta att byta.

Den här förfrågan lämnades hösten 2021 i kategorin hantverkare/fasad

Behöver du också hjälp?
Vad som ska utföras
Fasadrenovering
Antal våningar
2
Angiven fasadtyp
Trä
När ska arbetet utföras?
Omgående
Kommun
Ekerö
Bild för uppdrag: Fasadrenovering av ett hus på Ekerö

6 svar

6 företag svarade på jobbet: Svenskmiljöservice, RK Bygg och Entrepenad, Byggmetro i Sverige AB, Majkfredbygg och renovering AB, NGM Grupp AB, Stockholm Mark & Anläggning AB.