Renovering av träfasad i Svedala

Byta ut träpaneler på förrådet och eventuellt byta till plåt för taksockeln förrådet.

Den här förfrågan lämnades sommaren 2021 i kategorin hantverkare/fasad

Behöver du också hjälp?
Vad som ska utföras
Fasadrenovering
Antal våningar
1
Angiven fasadtyp
Trä
Plåt
När ska arbetet utföras?
hösten 2021
Kommun
Svedala
Bild för uppdrag: Renovering av träfasad i Svedala

3 svar

3 företag svarade på jobbet: Briljant Service, G Rockström AB, Diamantino AB.