Renovering av skorsten samt frånlutsfläkt i Spånga

Vi har en skorsten med tre pipor. Vi behöver hjälp med att täta piporna samt installera en frånluftsfläkt på taken. Frånluftsfläkten kommer att ventilera badrum/tvättstuga.

Den här förfrågan lämnades våren 2021 i kategorin hantverkare/skorsten

Behöver du också hjälp?
Ange typ av rökkanal
Murbruk (tegel eller sten)
Vilket material är taket?
Tegel
Kommun
Stockholm