Flytta en ickebärande innerväggvägg i Malmö

Flytta en ickebärande innerväggvägg. Lägga innertak på en del av rummet (typ loft) el till taklampa. Sätta eluttag i arbetsrum. Lösning för förråd, dvs. ordna någon slags skjutdörr. Sätta in en dörr i ickebärande vägg. Lägga om klickträgolv (bara ett halvår gammalt) som börjat glipa. På ett litet område ca 2 km2 sviktar golvet. Vill ha jobbet utfört i mitten av september. Färdigt till oktober.

Den här förfrågan lämnades sommaren 2020 i kategorin hantverkare/totalentreprenad

Behöver du också hjälp?
Vad som ska genomföras
Övrigt (ange nedan)
Önskat startdatum
2020-09-15
Om bygglov finns
Nej, det behövs inte för detta bygge
Kommun
Malmö
Bild för uppdrag: Flytta en ickebärande innerväggvägg i Malmö