Dräneringsarbete i Uppsala

Detta är ett utdrag ur besiktningen av huset, vilket borde beskriva vad som behövs göras: Mark/grund Teknisk livslängd på utvändigt fuktskydd, ex dräneringsledningar brukar anges till cirka. 20 - 25 år dvs. dessa detaljer är åldersmässigt avskrivna och man har att räkna med att utvändigt fuktskydd på grunden ej fungerar tillfredsställande. Växter som finns intill en grundmur och…

Den här förfrågan lämnades sommaren 2020 i kategorin trädgård/dränering

Behöver du också hjälp?
Önskad projektstart
Inom 6 månader
Kommun
Uppsala
Bild för uppdrag: Dräneringsarbete i Uppsala

3 svar

3 företag svarade på jobbet: Jnp Mark & Transport AB, UPPSALA TOTALENTREPRENAD AB, K.K Schakt AB.