Renovering av badrum på 10 kvm i Möklinta

Uppsättning av vägg med tillhörande dörr till rum som ska fungera som badrum. Fritidshus. Montera skåp och handfat samt dra ledningar avseende vatten och avlopp till befintligt avlopp. Montera VV-beredare samt koppla värmeslinga till den egna brunnen samt montera hydrofor. Beläget Möklinta, Öster Bännbäck, Sala kommun.

Den här förfrågan lämnades vintern 2022 i kategorin hantverkare/badrumsrenovering

Behöver du också hjälp?
Vad som ska göras
Delvis ombyggnad
Badrummets storlek i kvm
10
Om material/inventarier är inköpta
Delvis
Önskat startdatum
Inom 3 månader
Kommun
Sala