Tapetsering och spackling av kök i Viskafors

Tapetsering och spackling av kök. Önskar komma igång med detta snarast.

Den här förfrågan lämnades sommaren 2021 i kategorin hantverkare/målare

Behöver du också hjälp?
Vad som ska målas eller tapetseras
Vägg
Ska det målas eller tapetseras?
Tapetseras
Kommun
Borås