Löpande bokföring och redovisning för AB i Svedala

Löpande bokföring och redovisning för AB i Svedala

Uppdraget innefattar Löpande redovisning samt Bokslut, Årsredovisning och Inkomstdeklaration.
Löpande redovisning
Moment Frekvens Lev. Datum Mängd/år
Löpande = DAGLIGEN. Om ”löpande” ska ha annan betydelse preciseras frekvensen på annat sätt!
Registrering i HB Löpande
Registrera kassajournal Löpande
Registrering i leverantörsreskontra Löpande
Attest leverantörsfakturor Löpande
Attest andra betalningar Löpande
Upprätta betalningsförslag Löpande 1/v
Registrering av leverantörsbetalningar Löpande
Uppföljning Kundreskontra Löpande
Genomföra kravåtgärder, inkasso Löpande
Underhåll leverantörsregister Löpande
Avstämning och underhåll lev. Reskontra Månadsvis 12
Registrering av fakturor i kundreskontra Löpande
Registrering av kundinbetalningar Löpande
Underhåll kundregister Löpande
Avstämning och underhåll kundreskontra Löpande
Ta fram underlag för mervärdesskatt Löpande
Deklarera mervärdesskatt Månadsvis 12
Underlag för soc. Avg. och personalskatt Månadsvis
Deklarera soc. Avg. och personalskatt Månadsvis 12
Efterkontroll av räkenskapsmaterial Månadsvis 12
Avstämning av balanskonton Månadsvis 12
Avstämning bokförda löner och ersättning Månadsvis 12
Likviditet, planer och uppföljning Vecka/Månad
Balans och resultatrapport Månadsvis 10:e i varje månad 12
Månadsbokslut – Rapportformat Månadsvis 12:e i varje månad 12


Årsbokslut, Årsredovisning och inkomstdeklaration

Moment Frekvens Lev. Datum Mängd/år

Upprättande av årsbokslut Januari
Bokslutsbilagor med specifikationer Januari
Rapportering till bolagets revisor Januari
Upprättande av årsredovisning Februari
Nyckeltalsanalys Februari
Årsstämmoprotokoll April
Inlämning av årsredovisning till bolagsverket April
Upprätta fastställelseintyg April
Upprätta inkomstdeklaration Maj
Ansöka till SKV om tilläggsdebitering/förtidsåterbet. Maj Vid behov
Kontroll preliminärskatt Maj
Antal anställda
1-3
Om uppdraget kan utföras på distans
Ja, delvis
Typ av bolagsform
Välj bolagsform

Vill du också få gratis offerter?

Den här förfrågan lämnades i kategorin bokföring i Svedala. Spara tid och låt företag kontakta dig istället. Få svar från våra anslutna företag.