Markarbete av ca 100 kvm i Huddinge

Den här förfrågan lämnades våren 2024 i kategorin Markarbete.

Du kan också få hjälp med Markarbete i Huddinge!

Beskriv jobbet
Kontaktuppgifter

Vad behöver du hjälp med?

Ange postnummer
Om du inte kan postnumret kan du ange län och kommun istället

Det här fältet är obligatoriskt
Ett välbeskrivet jobb brukar få bättre och snabbare svar.

Kontaktuppgifter

Vart ska vi skicka prisuppgifterna?
Namnet är tomt eller för kort
Du måste ange en giltig e-postadress
Du måste ange ett giltigt telefonnummer
Du måste godkänna villkoren
För biluppställning, markduk, grovkross underst, finare grus överst. Ska klara eventuell byggnad av attefallshus i framtiden.
Storlek på markytan
Ca 100kvm grusläggning
Önskat startdatum
Inom 3 månader
Markarbete

10 företag svarade på jobbet

  • Sid & Mark AB
  • GN Rivning Mark & Stensättning
  • G.S Byggtjänster AB
  • Oas Mark och Trädgård AB
  • Intrasat AB
  • BOLLMORA BYGG AB
  • EM Gräv & Bygg AB
  • Medverk Allservice HB
  • JPD Maskin & Transport AB
  • Bio gardendesign by Linda

Andra som fått hjälp med markarbete

Markarbete av ca 100 kvm i Huddinge

Jämna ut 800 kvm tomt i Trelleborg

Har en tomt som för tillfället består av ogräs. Ett par mindre träd ska dras upp och vi önskar att schakta bort allt som är grönt och ligger på tomten just nu, jämna till och kanske fylla…
Markarbete

Anlägga gräsmatta på ca 500 kvm i Huddinge

Vi har en stenig (berggrund och till viss del sprängsten under det tunna jordlagret) relativt plan tomt och vill anlägga gräsmatta, ca 5-600 kvm, samt plantera ett antal buskar och något träd…
Markarbete

Grusläggning av parkeringsplats i Göteborg, inom 3 månader

Förstora befintlig parkeringsplats. Grävning samt påfyllnad med grus/singel på parkeringsplats cirka 3x5 m samt ruta som angränsar till denna, cirka 10 m2. Just nu är det gräsmatta som…
Markarbete av ca 100 kvm i Huddinge

Markarbete av 150 kvm i Huddinge, Inom 3 månader

Lutande uppfart, parkeringsyta vid villa. Letar efter ett bra förslag på smart lösning och kan tänka mig flera alternativ. Såväl asfalt som marksten som annat underlag. Det är enbart en…
Markarbete av ca 100 kvm i Huddinge

Markarbete pga läcka i vatten rör enligt Stockholm vatten i Huddinge

Vi har fått ett brev från Stockholm vatten att vi har en vattenläckage på serviceledningen. Eftersom huset är från 1975 så vill vi ha en offert på att gräva och ersätta båda vatten och…
Markarbete

Återställa en plan yta samt bygga låg mur för erosion i Huddinge

Vi vill återställa en plan yta som vi tidigare haft bortom vår radhustomt, men som sjunkit undan då jorden har sipprat ner mellan sprängsten o.dyl under de sextio år som husen legat här. Vi…