Renovering av en husfasad i Örebro

Vi behöver hjälp med att byta ca 10 löpmeter syll. Krypgrund. Byte inifrån. Grunden är frilagd och syllen redo att bytas. Endast själva syllbytet behövs hjälp med. Tacksam för snabb återkoppling så vi kan komma vidare med projektet.

Den här förfrågan lämnades hösten 2019 i kategorin hantverkare/fasad

Behöver du också hjälp?
Vad som ska utföras
Fasadrenovering
Angiven fasadtyp
Trä
Kommun
Örebro