Elstammen AB logo

Elstammen AB

Din Elkontakt

Presentation

Hej! 

Elstammen är ett nystartat elföretag som består av tre(3) medarbetare i dagsläget, Björn, Patrik och Martina.

Vi är auktoriserade och har erfarenhet av både elinstallation och projektering.
Vi erbjuder tjänster för ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad samt drift och underhåll 
för systemen:
- Kanalisation
- Kraft
- Belysning
- Tele/data
Vi arbetar med Rot och gröna avdrag
Ser fram emot att kunna vara till er tjänst när det gäller elarbeten eller konsultation.