Markarbete av 50 kvm ytan i Bromma

Fler uppdrag: Markarbeten framsida: jämna till asfaltskanter och lägga en ram av sten runt på en yta av cirka 4 x 6 m. Ta bort asfalt och lägga sten framför entrétrapp. Snygga till asfaltskant mot huset. Lägga kantsten runt rabatter (cirka 6 m). Plåtarbete på hörnet: avleda stuprör till regntunna och tillbaks till befintligt dagvatten. Markarbeten baksida: betongtrappa till…

Den här förfrågan lämnades våren 2022 i kategorin trädgård/markarbete

Behöver du också hjälp?
Storlek på markytan
50 kvm
Önskat startdatum
Enligt överenskommelse
Kommun
Stockholm

3 svar

3 företag svarade på jobbet: SIDCO AB, HR Mark & Trädgård AB, Ja-ha Entreprenad AB.