Stensättning av ca 60-65 kvm i Kungsbacka

Den här förfrågan lämnades vintern 2022 i kategorin Sten/Plattsättning.

Du kan också få hjälp med Sten/Plattsättning i Kungsbacka!

Beskriv jobbet
Kontaktuppgifter

Vad behöver du hjälp med?

Ange postnummer
Om du inte kan postnumret kan du ange län och kommun istället

Det här fältet är obligatoriskt
Ett välbeskrivet jobb brukar få bättre och snabbare svar.

Kontaktuppgifter

Vart ska vi skicka prisuppgifterna?
Namnet är tomt eller för kort
Du måste ange en giltig e-postadress
Du måste ange ett giltigt telefonnummer
Du måste godkänna villkoren
Ta upp cirka 40 kvm dansk Sjösten 50x50, fylla upp (cirka 1 dm) och lägga cirka 60-65 kvm ny kreamikgranitsten 40X80.
Hur många kvadratmeter gäller uppdraget?
60-65 kvm
Önskat startdatum
Inom 3 månader
Sten/Plattsättning

7 företag svarade på jobbet

Konsumenten fick svar från 7 företag och valde TOPALLI BYGG AB för jobbet. TOPALLI BYGG AB har utfört 59 jobb via Servicefinder och har ett genomsnittsbetyg på 4.6.

Övriga företag som svarade:
  • Västsvenska Mur & Mark AB
  • PSB Mark & Entreprenad
  • Bina i Göteborg AB
  • TT.Trädgårdsservice
  • Bygglösningar Norden AB
  • ELViS TRÄDGÅRDS OCH STÄDSERViCE

Andra som fått hjälp med sten/Plattsättning

Stensättning av ca 60-65 kvm i Kungsbacka

Stensättning och markarbete i Kungsbacka

Projekt 1 Ny parkeringsyta i anslutning till befintlig med körbar sten . - Uppgrävning av syrenhäck och bortforsling - Flytt av prydnadsträd -Schakt och återfyllning med makadam/stenmjöl…
Sten/Plattsättning

Sätta ca 50-60 kvm sten eller plattor i Kungsbacka

Sätta cirka 50-60 kvm sten eller plattor.
Sten/Plattsättning

Omläggning av trädgårdsgångar efter sättningar i Vallentuna

Omläggning av trädgårdsgångar efter sättningar (också förbättringar). Hårdgöring av ny yta av grus och sättsand, pålägg av fogsand. Gammal sten användes efter blivit vänd och rengjord.…
Stensättning av ca 60-65 kvm i Kungsbacka

Stensättning av ca 100 kvm i Kungsbacka

Byte av marksten genom att vända på stenen. Underarbetet sedan tidigare bra men behöver fylla upp med lits sand och padda på cirka 10 m2. Totalt cirka 100m2.
Önskar också fogsand.
Sten/Plattsättning

Lägga 19 kvm stenplattor på en del av trädgården i Malmö

Att lägga stenplattor på en del av trädgården. Plattorna har jag köpt men allt annat som behövs t ex makadam, grus och dylikt behöver ingå i arbetet. Dessutom behöver jag justera några av…
Sten/Plattsättning

Stensättning av 36 kvm i Kungsbacka

Hej.
Vill ha pris på att lägga smågatsten framför entren till kontoret.
Behöver läggas i maj månad.