Markarbete av 140 kvm ytan i Danderyd

Den här förfrågan lämnades våren 2021 i kategorin Markarbete.

Du kan också få hjälp med Markarbete i Danderyd!

Beskriv jobbet
Kontaktuppgifter

Vad behöver du hjälp med?

Ange postnummer
Om du inte kan postnumret kan du ange län och kommun istället

Det här fältet är obligatoriskt
Ett välbeskrivet jobb brukar få bättre och snabbare svar.

Kontaktuppgifter

Vart ska vi skicka prisuppgifterna?
Namnet är tomt eller för kort
Du måste ange en giltig e-postadress
Du måste ange ett giltigt telefonnummer
Du måste godkänna villkoren
Behöver få en infartsväg, totalt cirka 45 löpmeter, omlagd och grusad efter alla konstens regler.
Storlek på markytan
140 kvm
Markarbete av 140 kvm ytan i Danderyd
Markarbete

6 företag svarade på jobbet

Konsumenten fick svar från 6 företag och valde LECE AB i Älvsjö för jobbet. LECE AB i Älvsjö har utfört 39 jobb via Servicefinder och har ett genomsnittsbetyg på 4.7.

Övriga företag som svarade:
  • Chakari Mark & Bygg AB
  • Steelrod AB
  • Ettans Bygg och Entreprenad AB
  • CR Trädgård & Bygg AB
  • City Sten Service Sverige AB

Andra som fått hjälp med markarbete

Markarbete

Markarbete av 30 kvm ytan i Danderyd

Har en uteplats på cirka 30 kvm som vi behöver ha omlagd med befintligt marktegel Visby. Marken har satt sig något och lutar nu in mot huset, så det behövs fyllas på med material och ett…
Markarbete av 140 kvm ytan i Danderyd

Grävning av kortsida hus i Göteborg

Behöver hjälp med grävning av kortsida hus inför dränering. Huset är i suterängplan, så EJ möjligt att gräva med maskin. Endast handgrävning möjligt. Sträcka: ca 20 meter. Djup:…
Markarbete av 140 kvm ytan i Danderyd

Markarbete av 60 kvm i Danderyd

Saker behöver göras: - En rad stubbar från tujahäck behöver grävas upp för plantering av ny häck (cirka 20 meter). - Gräva ur för ny naturstensmur (cirka 30 meter). Det har stått en…
Markarbete av 140 kvm ytan i Danderyd

Montering av granitstolpar & grind i Danderyd

Beställning, mottagning av leverans samt montering av smidesgrind, granitstolpar vid sidorna av grinden, samt att förlänga cirka 1m av anslutande trästaket.
Markarbete av 140 kvm ytan i Danderyd

Markarbete av ca 1000-1200 i Söderköping

Oplanerad tomt cirka 1200 kmv.
Plana ut tomt, lägga på jord, grus.
dränering slang cirka 40 meter för ytvatten.

Behövs gör grävare, material transporter, material.
Markarbete av 140 kvm ytan i Danderyd

Jämna ut tomt som har en brant lutning i Danderyd, inom 3 månader

Tomten har en brant lutning som vi vill jämna ut så mycket som det går. Vi vet att det finns berg under gräs och jord men vi vet inte hur långt ned eller högt upp det ligger. Vi vill röja…