Asfaltering av 105 kvm infart i Kolmården

Asfaltering av befintlig grusväg för biltrafik inom tomten samt anläggande av vattenränna för dagvatten. Ytan är ca 3x35 m.

Den här förfrågan lämnades hösten 2020 i kategorin trädgård/asfaltering

Behöver du också hjälp?
Vad som ska asfalteras
Infart
Kommun
Norrköping