Sten, plattsättning och saket i Kungsbacka

Den här förfrågan lämnades våren 2021 i kategorin Sten/Plattsättning.

Du kan också få hjälp med Sten/Plattsättning i Kungsbacka!

Beskriv jobbet
Kontaktuppgifter

Vad behöver du hjälp med?

Ange postnummer
Om du inte kan postnumret kan du ange län och kommun istället

Det här fältet är obligatoriskt
Ett välbeskrivet jobb brukar få bättre och snabbare svar.

Kontaktuppgifter

Vart ska vi skicka prisuppgifterna?
Namnet är tomt eller för kort
Du måste ange en giltig e-postadress
Du måste ange ett giltigt telefonnummer
Du måste godkänna villkoren
Arbetsblock A - Omläggning av befintliga gångar, ca 36 kvm, med bättringar av underlagsarbete och nyläggning av skiffer alternaivt cementsten. Marksten alternativt asfalt på parkeringsyta, ca 62kvm inkl underlagsarbete och dränering. Bygge av mur höjd ca 0,5m för att ta upp nivåskillnad mot sluttande tomtgräns. Montering av belysning P-yta samt laddstolpe.
Arbetsblock B - Staketbygge längs hörn vid tomtgräns ca 46 m
Hur många kvadratmeter gäller uppdraget?
ca 100 kvm med omläggning av befintliga gångar samt en parkeringsyta med plattor eller asfalt
Sten/Plattsättning

3 företag svarade på jobbet

  • TOPALLI BYGG AB
  • Dars Bygg
  • ELViS TRÄDGÅRDS OCH STÄDSERViCE

Andra som fått hjälp med sten/Plattsättning

Sten, plattsättning och saket i Kungsbacka

Stensättning av ca 100 kvm i Kungsbacka

Byte av marksten genom att vända på stenen. Underarbetet sedan tidigare bra men behöver fylla upp med lits sand och padda på cirka 10 m2. Totalt cirka 100m2.
Önskar också fogsand.
Sten/Plattsättning

Sätta ca 50-60 kvm sten eller plattor i Kungsbacka

Sätta cirka 50-60 kvm sten eller plattor.
Sten, plattsättning och saket i Kungsbacka

Stensättning av ca 20 kvm i Kungsbacka

Vid huvudingången till stort trähus byggt 1903-04 - ta bort gammal marksten, dränera och lägg nya stenar i huvudsak gammal gatsten. Utgår från att de eller den hantverkare ni rekommenderar…
Sten/Plattsättning

Stensättning av 36 kvm i Kungsbacka

Hej.
Vill ha pris på att lägga smågatsten framför entren till kontoret.
Behöver läggas i maj månad.
Sten/Plattsättning

Stensättning av ca 70 kvm i Kungsbacka

Har sten runt en pool cirka 60 kvm samt nyläggning av 10 kvm som behöver läggas om. Idag är stenen löst lagd på singel men det är opraktiskt då stenen dels flyttar på sig med tiden samt att…
Sten, plattsättning och saket i Kungsbacka

Stensättning och markarbete i Kungsbacka

Projekt 1 Ny parkeringsyta i anslutning till befintlig med körbar sten . - Uppgrävning av syrenhäck och bortforsling - Flytt av prydnadsträd -Schakt och återfyllning med makadam/stenmjöl…