Version 1:3  |  2024-06-05

Integritetspolicy

Inledning och Personuppgiftsansvarig

Servicefinder, värnar om din personliga integritet. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida eller använder vår app (gemensamt benämnt ”Tjänsten”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dessa.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy är Schibsted SMB AB, 556711-6545, Stureplan 4C, 114 35 Stockholm (”vi”) och vi är en del av Schibsted Marketplaces. Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan. Läs mer här.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Lämna en uppdragsförfrågan

Ändamål

Ta emot och publicera användarens uppdragsförfrågan för att användaren ska kunna hitta en relevant tjänsteleverantör

Behandlingar som utförs

 • Ta emot användarens förfrågan via Servicefinders webbformulär
 • Ta emot eller komplettera användarens förfrågan via telefon
 • Publicera förfrågan samt kontaktuppgifter för anslutna och kontrollerade leverantörer

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Län och kommun, eller postnummerområde
 • Beskrivning av uppdraget
 • Bilder
 • IP-adress
 • Källa

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av uppdragsförfrågan, utom IP-adress och källa som kan hämtas från webbläsaren / webbservern.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Anslutna och kontrollerade tjänsteleverantörer kan välja att hämta kontaktuppgifterna efter att ha läst en anonymiserad version av förfrågan. Vi har avtal med dessa leverantörer som bland annat innebär att de inte får sälja vidare informationen till tredje part.

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår Tjänst.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett aktivt konto hos oss. Vid radering av kontot eller när kontot varit inaktivt i 36 månader raderar vi dina personuppgifter och behåller endast den anonymiserade versionen av din förfrågan.


Lämna en uppdragsförfrågan via Facebook eller Instagram

Ändamål

Ta emot och publicera användarens uppdragsförfrågan för att användaren ska kunna hitta en relevant tjänsteleverantör

Behandlingar som utförs

 • Ta emot användarens förfrågan via formulär i annons på Facebook eller Instagram
 • Publicera förfrågan samt kontaktuppgifter för anslutna och kontrollerade leverantörer

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Län och kommun, eller postnummerområde
 • Beskrivning av uppdraget

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av uppdragsförfrågan.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Facebook och Instagram kan få tillgång till dina personuppgifter. Anslutna och kontrollerade tjänsteleverantörer kan välja att hämta kontaktuppgifterna efter att ha läst en anonymiserad version av förfrågan. Vi har avtal med dessa leverantörer som bland annat innebär att de inte får sälja vidare informationen till tredje part.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Servicefinders behandling av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig att Facebook och Instagram behandlar dina uppgifter kan du välja att lämna din förfrågan i webbformuläret på Servicefinders webbplats.

Lagringsperiod:

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett aktivt konto hos oss. Vid radering av kontot eller när kontot varit inaktivt i 36 månader raderar vi dina personuppgifter och behåller endast den anonymiserade versionen av din förfrågan. Facebook och Instagram behåller dina uppgifter i 3 månader efter att du skickat in formuläret.


Omdömen

Ändamål

Ta emot och publicera en konsuments omdöme om en leverantör eller en leverantörs svar på ett omdöme för att öka kvaliteten och tryggheten i Tjänsten.

Behandlingar som utförs

 • Ta emot och publicera ett omdöme eller ett svar på ett omdöme via webbformulär
 • Ta emot och publicera ett omdöme eller ett svar på ett omdöme via telefon

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Innehåll i förfrågan som omdömet avser
 • Innehåll i omdömet eller svaret
 • IP-adress

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av omdömet eller svaret. IP-adress samlas in automatiskt.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

För detta ändamål delas inga personuppgifter med tredje parter. Mottagaren av omdömet eller svaret har sedan tidigare avsändarens kontaktuppgifter.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Användande av tjänsten “omdöme” är frivillig. Det data som samlas in krävs för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett aktivt konto hos oss. Vid radering av kontot eller när kontot varit inaktivt i 36 månader raderar vi dina personuppgifter och behåller endast en anonymiserad version av omdömet.


Användarkonto

Ändamål

Skapa och tillhandahålla ett användarkonto där användaren kan se och administrera förfrågningar, meddelanden och kontoinformation

Behandlingar som utförs

 • Skapande av användarkonto
 • Verifiera inloggningar
 • Dokumentera användarens godkännande av villkor och policyer
 • Spara användarens anteckningar

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Enhetsdata
 • Övrig info som sparas av användaren

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter med undantag för enhetsdata som hämtas automatiskt från användarens enhet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

För detta ändamål delas inga personuppgifter med tredje parter.

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår Tjänst.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett aktivt konto hos oss. Vid radering av kontot eller 36 månader efter din senaste aktivitet i Tjänsten raderas uppgifterna.


Kommunikation om uppdragsförfrågningar

Ändamål

Informera leverantörer om inkomna förfrågningar. Uppdatera konsumenten om status kring sin egen förfrågan. Förmedla kontaktinformation, meddelanden och offerter mellan konsumenten och de leverantörer som kontaktat konsumenten genom tjänsten.

Behandlingar som utförs

 • Skicka e-postmeddelanden med information om förfrågningar
 • Skicka statusuppdateringar kring förfrågningar till såväl konsument som leverantörer via e-post och/eller sms
 • Skicka notiser om meddelanden och chattar inom tjänsten.
 • Skicka notiser om offerter och kommentarer inom tjänsten.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Län och kommun, eller postnummerområde
 • Beskrivning av uppdraget inklusive eventuella bilder
 • Fritextinformation från meddelanden och chattfunktion.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av uppdragsförfrågan eller skapande av konto. Användare (både konsumenter och leverantörer) kan sedan komplettera uppgifterna med meddelanden och chatt, inom systemet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

De leverantörer vi använder för e-post- och sms-hantering kan få tillgång till personuppgifter, men saknar avtalsmässig rätt att använda dessa data i något syfte mer än att fullgöra leverans av meddelanden. Vi skickar även ut dessa personuppgifter till våra anslutna leverantörer i enlighet med Användarvillkoren för Tjänsten.

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår Tjänst.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Opt-out finns i alla e-postutskick, det är även möjligt att radera sin förfrågan och sitt konto hos Servicefinder. Om du, som avsändare av en uppdragsförfrågan, inte vill att dina kontaktuppgifter delas med relevanta tjänsteföretag är det inte möjligt att använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller uppgifterna i upp till 12 månader efter att kommunikationen ägt rum.


Kommunikation mellan konsumenter och leverantörer

Ändamål

Möjliggöra kommunikation om ett uppdrag mellan konsument och leverantör i Tjänsten.

Behandlingar som utförs

 • Spara meddelanden och chattar kopplade till användarens konto
 • Tillgängliggöra meddelanden och chattar för mottagaren i inloggat läge.

Kategorier av personuppgifter

 • Fritextinformation från meddelanden och chattfunktion.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Mottagaren av meddelandet får tillgång till innehållet i meddelandet samt har sedan tidigare tillgång till kontaktuppgifterna i ditt användarkonto.

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingått med användaren för att leverera vår Tjänst.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår Tjänst. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett aktivt konto hos oss. Vid radering av kontot eller 36 månader efter din senaste aktivitet i Tjänsten raderas uppgifterna.


Kundsupport

Ändamål

Hantera inkommande kundtjänstärenden samt kontakta användare när vi behöver information eller åtgärd från dem eller vill erbjuda dem service gällande användarkonto, abonnemang eller uppdragsförfrågan.

Behandlingar som utförs

 • Skicka eller ta emot e-postmeddelanden eller sms från användaren
 • Ringa eller ta emot samtal från användaren
 • Ta emot meddelanden från användaren via webbformulär
 • Undersöka och göra ändringar i kontouppgifter och inställningar
 • Undersöka användarens historik för att lösa problem och svara på frågor

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Innehåll i förfrågan och användarkonto
 • Meddelanden, chatt och användargenererad data, motsvarande vad användaren själv kan se.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna inhämtas i första hand direkt från användaren men kan även inhämtas indirekt från dennes aktivitet i tjänsten om ärendet kräver det.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

De leverantörer vi använder för e-post-, sms- och telefonihantering kan få tillgång till personuppgifter, men saknar avtalsmässig rätt att använda dessa data i något syfte mer än att fullgöra leverans av meddelanden.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra delar av vår Tjänst. Du har rätt att motsätta dig behandlingen men om du gör det kommer du inte att kunna dra full nytta av Tjänsten.

Lagringsperiod:

Vi behåller uppgifterna i upp till 36 månader efter din interaktion med Kundservice.


Kommunikation om uppdateringar i tjänsten och aktuella ämnen

Ändamål

Informera användaren via e-postutskick om uppdateringar kopplade till vår Tjänst samt aktuella ämnen vi tror att användaren är intresserad av.

Behandlingar som utförs

 • Upprättande och underhåll av segmenterade adresslistor hos vår e-postleverantör.
 • Utskick av nyhetsbrev.
 • Analys av hur användarna interagerar med utskicken.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Adress eller område inlagt i bevakningen
 • E-postadress
 • Kategori för lämnad förfrågan eller bevakning

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med lämnande av uppdragsförfrågan eller skapande av konto.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vår e-postleverantör har teknisk tillgång till e-postadresslistorna och det data som utgör underlag för segmentering, men saknar avtalsmässig rätt att använda dessa data i något syfte mer än att fullgöra leverans av meddelanden.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål kan du avregistrera dig från utskick genom att klicka på länken längst ner i varje utskick.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett konto i Tjänsten och i upp till 12 månader efter att ditt konto har raderats.


Marknadsföring och utvärdering av marknadsföringskampanjer

Ändamål

För att marknadsföra vår Tjänst och utvärdera effekten av dessa marknadsföringsaktiviteter.

Behandlingar som utförs

 • Bygga målgrupper och segment med hjälp av aggregerad användarinformation.
 • Rikta annonser till segmenterade målgrupper.
 • Utvärdera kvalitet och resultat av marknadsföringsaktiviteter.

Kategorier av personuppgifter

 • E-postadresser
 • Enhetsdata
 • Besökskälla
 • Onlineidentifikatorer

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

E-post uppges av användaren, enhetsdata och besökskälla hämtas automatiskt från användarens enhet och onlineidentifikatorer hämtas från de marknadsförings- och analystjänster som används.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

För detta ändamål kan leverantörer av marknadsförings- och analystjänster få tillgång till dina uppgifter.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål kan du kontakta oss på de uppgifter som anges i denna integritetspolicy.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har ett konto i Tjänsten och i upp till 12 månader efter att ditt konto har raderats.


Produktutveckling

Ändamål

Utveckla och anpassa vår tjänst baserat på analys av användarnas besök och beteende med målet att skapa en bättre användarupplevelse.

Behandlingar som utförs

 • Insamling av trafikdata och trafikkällor för Servicefinders webbplats
 • Insamling av data på hur användarna interagerar med och använder de olika delarna av Tjänsten
 • Analys av mönster och beteenden hos anonyma och inloggade användare.

Kategorier av personuppgifter

 • Användaridentitet
 • Namn
 • E-postadress
 • Enhetsdata
 • Besökskälla

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Namn och e-postadress uppges av användaren vid skapande av konto eller uppdragsförfrågan, enhetsdata och besökskälla hämtas automatiskt från användarens enhet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

För detta ändamål kan leverantörer av analystjänster och produktutvecklingsteknik få tillgång till dina uppgifter.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål kan du ändra inställningarna för cookies i din webbläsare.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål i upp till 36 månader efter din senaste aktivitet i Tjänsten.


Optimering av Tjänsten

Ändamål

Att leverera en tekniskt stabil tjänst med oavbrutna och väl fungerande flöden för användaren.

Behandlingar som utförs

 • Användande av lokal lagring och cookies
 • Automatisk rapportering och bedömning av felmeddelanden och varningar
 • Temporär lagring av information om pågående aktiviteter och processer för att kunna göra Tjänsten snabbare för användaren.

Kategorier av personuppgifter

 • Användaridentifierare
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • Tillfälligt lagrad formulärdata som användaren håller på att lämna.
 • Enhetsdata och besökskälla

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter förutom IP-nummer, enhetsdata och besökskälla som samlas in automatiskt.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

För detta ändamål kan leverantörer av IT-drift och analystjänster få tillgång till dina personuppgifter.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål kan du ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Av tekniska skäl går det inte att invända mot information som följer med felmeddelanden och rapporter i samband med exekveringsfel, så kallad “debug-data”.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål i upp till en månad efter din senaste aktivitet i Tjänsten, eller under den tid som är nödvändig för felavhjälpning vid felmeddelanden och varningar. Dock längst 12 månader.


Insamling och underhåll av prospektdatabas

Ändamål

Upprätthålla en företagsdatabas bestående av potentiella kunder (prospekt) som vår säljorganisation kan kontakta med erbjudande om att ansluta till Servicefinders tjänster.

Behandlingar som utförs

 • Ta emot och registrera kontaktuppgifter till företag som själva anmält intresse för Tjänsten, via telefon, e-post, formulär eller motsvarande.
 • Registrera kontaktuppgifter till företag från externa källor som säljer exempelvis information om nystartade bolag, kategorisegmenterade företag och liknande.
 • Genomföra kontroll av att företagen i prospektdatabasen är aktiva och har aktuella registeruppgifter för F-skatt och moms.
 • Ta kreditupplysning på företag i samband med anslutning till tjänsten.

Kategorier av personuppgifter

 • Organisationsnummer, som sammanfaller med personnummer för enskilda firmor.
 • Firmatecknare
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Användaren uppger själv sina personuppgifter via webbformulär hos Servicefinder, Facebook, Instagram. eller annan tjänst där vi marknadsför våra tjänster. För köpta listor är uppgifterna hämtade ur offentliga källor som Bolagsverket eller liknande. Vi kan också hämta uppgifter från annonser eller motsvarande.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

De samarbetspartners som tillhandahåller endera listor, eller formulär för egen inmatning, har tillgång till samma uppgifter som de förmedlar till oss.

Laglig grund:

Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att invända mot behandlingen:

Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål kan du kontakta oss på de uppgifter som anges i denna integritetspolicy.

Lagringsperiod:

Så länge vi har anledning att tro att uppgifterna är företagsuppgifter sparar vi dem i vår prospektdatabas. Om vi får kännedom om att ett företag avvecklats och uppgifter därmed är att betrakta som personuppgifter raderar vi dem skyndsamt. Facebook och Instagram behåller dina uppgifter i 3 månader efter att du skickat in formuläret.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Förutom de mottagare som nämns för varje syfte och ändamål kan vi dela dina personuppgifter med våra koncernbolag i Schibsted Marketplaces. I övrigt behandlas dina personuppgifter huvudsakligen inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. För viss behandling kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själva eller genom underleverantörer, är etablerade eller lagrar informationen i ett land utanför EU/EES. Detta kan vara med företag som tillhandahåller tjänster såsom hosting, e-posttjänster, marknadsföring, dataanalys och kundservice. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi kontrollerar överföringen av personuppgifter.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield

Vilka rättigheter har du och hur utnyttjar du dessa?

Det är dina uppgifter och du har starka rättigheter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller radering av uppgifterna vi har om dig i enlighet med lagen. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. Om du inte vet om vi behandlar dina personuppgifter kan du be om bekräftelse på detta genom att kontakta oss.

Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter.

 • Din rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. För att få tillgång till dessa kan du logga in på ditt konto hos oss eller kontakta oss.
 • Din rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan uppdatera en del uppgifter på ditt konto hos oss. Andra uppgifter måste du kontakta oss direkt för att få rättade.
 • Din rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har som huvudregel rätt till att få dina personuppgifter raderade. För att be om radering ska du logga in på ditt konto. Du kan även be om radering genom att kontakta oss enligt anvisningarna längre ner.
 • Din rätt till att invända mot och begränsa behandling. Under vissa omständigheter kan vi behandla personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du, den registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för andra ändamål som framgår direkt från personuppgiftslagstiftningen.
 • Din rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (rätt till dataportabilitet). Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format och även få uppgifter överförda till annan verksamhet om du så önskar och det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. Du kan begära dataportabilitet genom att kontakta oss enligt anvisningarna längre ner.

Vi vill påminna dig om att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen (som föreslås byta namn till "Integritetsskyddsmyndigheten") är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Hur kontaktar du oss vid frågor om personuppgiftsskydd eller för att utöva dina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@servicefinder.se eller ringa oss på 08-653 00 00.