Byte av 3 st innerdörrar och karm i Huddinge

Behöver hjälp med byte av 3 st innerdörrar och karm till brandklassade sådana (EI-30). Hemtransport av nya dörrar samt bortforsling av de gamla krävs ej. Dörrarna är lättåtkomliga. Arbetet behöver utföras i närtid. Villan är belägen i Kästa (Flemingsberg). Första kontakt per mejl.

Den här förfrågan lämnades hösten 2020 i kategorin hus/säkerhetsdörr

Behöver du också hjälp?
Kommun
Huddinge