Husbesiktning av villa på 270 kvm i Skegrie

Vill höra om ni kan hjälpa oss med en tvåårsbesiktning. Vi har köpt ett hus som ägaren har varit byggeherre för. Han flyttade in i huset under våren 2019 och vi fick tillträde 28/7 i år. Vi märker redan att det finns en del fel på huset bl a problem med ventilationen, ojämna golv mm. Vi var naiva nog att köpa huset pga bygggherren är en certifierad besiktningsman samt ubildad inom…

Den här förfrågan lämnades sommaren 2020 i kategorin hus/besiktningsman

Behöver du också hjälp?
Typ av fastighet som ska besiktigas
Villa
Yta i kvm som besiktningen avser
270
När besiktningen ska utföras
2021-01-11
Vilket byggår är det på fastigheten?
2019
Kommun
Trelleborg

Företag som är intresserade av husbesiktning i Trelleborg