Omläggning av skiffer i Uppsala

Omläggning av skiffer i Uppsala

Vi har köpt ett hus från 60-talet i Uppsala med mycket lagd offerdalsskiffer. Dels är det en gång runt hela huset och dels ett par uteplatser. Det är ganska mycket - totalt är det 163 m2.
Skiffern är nu (efter 50 år) väldigt ojämn och har sjunkit ner ett par cm och behöver läggas om. Det är även en del rot-ogräs fogarna mellan plattorna, men inte så mycket. Jag bifogar bilder på hur det ser ut. Jag behöver nu hjälp att lägga om allt skiffer. Underlaget är väl packat efter 50 års användning, så det behöver inte grävas med maskin och paddas/packas. Jag skulle vilja ha en offert på följande arbete:
1. Allt rot-ogräs avlägsnas.
2. Skiffern läggs om så att den blir jämn och fin och skiffern höjs då ca 2 cm i genomsnitt. Här kommer det alltså gå åt drygt 3-4 m3 sättsand.
3. Fogarna fylls med fogsand.
4. Fogarna sås igen med foggräs (fårsvingel).
Ja, så ser det ut. Ser fram emot en offert på detta jobb!
Hur många kvadratmeter gäller uppdraget?
163 m2

Vill du också få gratis offerter?

Den här förfrågan lämnades i kategorin plattsättning i Uppsala. Spara tid och låt företag kontakta dig istället. Få svar från våra anslutna företag.