SD Group AB

Västerås

Om SD Group AB

Tjänster som utförs av SD Group AB

 • Asbest

  Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Första steget är att
  utföra en analys där man misstänker att asbest förekommer och därefter kan vi
  lämna en offert med bedömning av kostnaden för sanering.
  Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering och följer noga de lagar och                  förordningar som gäller, bland annat ska alla som arbetar med asbest vara utbildade.

 • Brandsanering

  Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor som kan hjälpa till att rädda stora värden vad        gäller både själva byggnaden och lösöret som finns i fastigheten. Med vår          expertis kan vi            begränsa värdeförlusten betydligt vid såväl sot- och rökskador som vatten- och korrosionsskador.

 • Rivning

  Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid
  skada, alltid i enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering.

 • Projektledning

  Vi erbjuder projektledning i samband med bland annat rivning, sanering, städ och återställning och      kan ta helhetsansvaret för att driva skadehantering från utredning till dess        skadan är åtgärdad.

 • Städ

  Oavsett om du är ute e]er regelbundet hemstädning, flyttstädning eller
  behöver en enstaka storstädning hjälper vi dig. Vi gör allt inom städning.

 • Sanering Flytt och lagerhållning

  När skadan är skedd, finns det ofta ett behov av att lösöret flyttas från skadeplatsen, antingen för        sanering eller för ren lagerhållning, tills vi kan returnera den till kunden.
  SD Group AB har stor lager plats och är experter på att hantera lösöre.