Lågspänning - Bostäder

Företaget får utföra alla elinstallationer i bostäder. Detta inkluderar garage och friggebodar och andra byggen som tillhör hemmet.