Version 1:1  |  2018-05-22

Om lokal lagring av data – cookies och annan liknande teknik

Inledning

Det är viktigt att du som användare känner förtroende för oss. Servicefinder arbetar därför med att skydda din personliga integritet. En viktig del av detta är att ge dig som användare så mycket information som möjligt om hur vi använder dina personuppgifter. Detta omfattar hur vi använder lokal lagring av data och annan liknande teknik.

Vad menas med lokal lagring av data, cookies och annan liknande teknik?

Lokal lagring av data innebär att olika typer av data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. Lokal lagring av data kan i princip innehålla vad som helst, men oftast rör det sig om cookies, eller tillfällig mellanlagring av exempelvis formulärdata och liknande, information som du själv delar med oss.

En speciell typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare under hela ditt besök hos oss. Cookies gör det möjligt för vår webbserver att hålla kontakten med din webbläsare och exempelvis anpassa innehållet efter dina inställningar, eller hålla koll på din inloggning.

Vi använder oss också av andra, liknande tekniker såsom webb-beacons och pixeltaggar. Dessa är tekniker som gör det möjligt för våra betrodda samarbetspartners att, på samma sätt som vi, placera cookies i din enhet. Ett bra exempel är Google Analytics, en tjänst som används av nästan alla webbsajter. I detta dokument används termen ”lokal lagring av data” som ett samlingsnamn för cookies, webb-beacons, pixeltaggar och annan liknande teknik.

Varför använder Servicefinder lokal lagring av data på sina webbsidor?

Vi använder lokal lagring av data för en rad ändamål. Exempelvis för att kunna leverera våra tjänster till dig; ge dig relevant, personifierat innehåll när du besöker våra webbsidor; mäta och analysera trafiken på våra webbsidor; förbättra våra tjänster; och för att förbättra vår marknadsföring. Mer information om detta finns nedan.

Under vilka omständigheter får andra aktörer använda lokal lagring av data på Servicefinders webbsidor?

Vi är noga i urvalet av de samarbetspartners som levererar tjänster till oss. Vi upprättar alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem och de får inte använda data som lagrats för andra ändamål än att leverera tjänsten vi har beställt.

Användningsområden för lokal lagring av data

a) För att leverera och anpassa tjänsterna efter din användning

Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster. Detta gäller till exempel information om dina inställningar, vilket visar oss hur tjänsterna ska presenteras i din webbläsare och vilka externa tjänster du låter oss använda.

Vi kan tillfälligt lagra information om ifyllda formulär kopplade till din session, för att du inte ska behöva fylla i dem igen om du exempelvis lämnar en formulärsida för att läsa våra villkor, eller för att logga in. Vi lagrar också tillfälligt icke-personligt data för att snabba upp sökningar efter rätt kategori på sajten.

För inloggade användare behöver vi sessionen för att komma ihåg din identitet mellan sidvisningar.

b) För att analysera och förbättra tjänsterna

Vi använder olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende våra tjänster. Verktygen gör att vi kan känna igen din webbläsare över tid och därmed få information om du har besökt webbsidan tidigare och hur ofta. Dessa verktyg ger oss också möjlighet att få en översikt över hur många unika användare vi har och hur de utnyttjar våra tjänster.

Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra våra tjänster och andra tjänster i Schibsted Media Group, exempelvis genom att ta reda på vilka tjänster som genererar mycket trafik eller för att kontrollera om en tjänst fungerar som den ska.

c) För att förbättra vår marknadsföring

Vi använder lokal lagring av data i anslutning till Servicefinders och Schibsted Media Groups annonsering. Genom att göra det kan vi få information om hur ofta du har sett en annons eller en viss typ av annons och hur lång tid det har gått sedan du såg den. Vi använder dessutom lokal lagring av data för att bygga segment och målgrupper för marknadsföringsändamål och för att rikta annonser.

I samband med Servicefinders och Schibsted Media Groups annonsering används också lokal lagring av data som vi har placerat när du har besökt andra webbsidor som vi annonserar på, samt lokalt lagrad data som är placerad där av andra aktörer. Genom att göra detta kan vi exempelvis få information om att du har besökt en viss webbsida innan du besökte våra webbsidor och sedan rikta annonsering till dig baserat på den informationen. Informationen vi får genom lokal lagring av data innehåller inte direkt identifierbar data. Vi får information om vilka webbsidor du har besökt, men inte information om vem du är.

Hur kan jag hantera lokalt lagrad data?

Du kan antingen justera inställningarna i din webbläsare eller använda speciella program som har tagits fram för att hantera cookies.

I webbläsarens inställningar finner du i regel en lista över alla cookies som finns lagrade för att ge dig en översikt och, om du vill, radera oönskade cookies. Här kan du själv i detalj justera hur du vill att din webbläsare ska acceptera cookies. Vägledning om hur du gör detta i olika typer av webbläsare anges nedan. Webbläsarens grundinställning är dock oftast optimerad för att ge dig en bra användarupplevelse på de flesta webbsajter.

Observera: om du väljer att inaktivera cookies kan det hindra våra webbsidor från att fungera på ett tillfredsställande sätt, bland annat kan det göra inloggning omöjligt. Nedan finner du en lista med länkar till information om hur lokalt lagrad data kan hanteras i olika webbläsare. Notera att processen för detta kan ändras och att sidorna vi länkar till inte alltid nödvändigtvis kommer att vara helt uppdaterade.

Instruktioner för att hantera cookies

Kontaktinformation

Om du har frågor om Servicefinders användning av lokalt lagrad data kan du kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett mail till info@servicefinder.se.

Sammanställning av de teknologier vi använder

För att leverera och anpassa våra tjänster

Big-IP

Den här cookien används av vår lastbalanserare, från företaget F5, och säkerställer att alla dina sidvisningar under en session konsekvent levereras från rätt server.

Möjlighet till att invända

Nej, ett tekniskt krav, men du kan när du vill radera denna cookie från din webbläsare (den heter något som börjar med "BIGipServer")

Livslängd

Session


Sessionscookie

Identifierar din webbläsare under en kortare tid, så vi kan hålla koll på de inställningar du gjort. Vi kan också hålla koll på dina delvis ifyllda formulär och varifrån du kom om du följde en länk till vår sajt. Utan denna cookie skulle varje sidvisning bli som ett helt nytt besök och du skulle få samma frågor om inställningar om och om igen.

Möjlighet till att invända

Nej,ett tekniskt krav, men du kan när du vill radera denna cookie från din webbläsare (den heter "SFSESS")

Livslängd

30 dagar


För att utveckla och förbättra våra tjänster

Google Analytics

Samlar in anonym information om besökarantal, sökbeteende, navigering och konvertering i syfte att förstå användarnas behov och anpassa marknadsföring och utveckling efter dessa behov.

Möjlighet till att invända

Vi hänvisar till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout samt webbläsarens inställningar.

Livslängd

Mellan en minut och två år. Referens: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Mixpanel

Samlar in information om besökare, användare, navigering och användande av tjänsten i syfte att förstå användarnas behov och anpassa kommunikation, marknadsföring och utveckling efter dessa behov.

Möjlighet till att invända

Vi hänvisar itll webbläsarens inställningar


Segment

Följer en identifierad användare för att undvika att sända samma information flera gånger i onödan, samlar information om navigering och användande som kan kopplas till användare exempelvis för att anpassa meddelanden och chatt i tjänsten Intercom.

Möjlighet till att invända

Vi hänvisar itll webbläsarens inställningar


Sentry

Samlar in varningar och felmeddelanden som sedan används för att bygga en bättre och mer stabil tjänst.

Möjlighet till att invända

Vi hänvisar itll webbläsarens inställningar


För att förbättra vår marknadsföring

Google remarketing

Möjliggör riktad annonser i Googles kanaler mot användare som besökt Servicefinders webbplats.

Möjlighet till att invända

https://adssettings.google.com/


Viva Media Campaign Tracking

Samlar in anonymiserade förfrågnings-IDn för de användare som kommer från sökordsannonsering och lämnar en förfrågan. Används till kampanjuppföljning.

Möjlighet till att invända

Vi hänvisar till webbläsarens inställningar


Sailthru Horizon

Samlar in användarbeteende för användare vi kommunicerar med via e-post. Möjliggör personlig e-postkommunikation baserat på intresse och anpassad användarupplevelse på vår sajt.

Möjlighet till att invända

Vi hänvisar till webbläsarens inställningar