Version 1:3  |  2021-11-22

Användarvillkor – konsument

1. Allmänt

Schibsted SMB AB, organisationsnummer 556711-6545 (“Servicefinder”) tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, föreningar och företag (“Konsumenter”) kan beskriva uppdrag de önskar få utförda och där företag (“Leverantörer”) får tillgång till relevanta uppdrag och kan kontakta utvalda Konsumenter för att erbjuda sina tjänster. Genom att lämna en förfrågan eller skapa ett konto i Tjänsten accepterar Konsumenten de vid var tid gällande Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av Tjänsten. Villkoren finns alltid tillgängliga på Servicefinders webbplats.

2. Användning av tjänsten

Konsumenten är ansvarig för att de namn- och kontaktuppgifter som finns registrerade i Tjänsten är korrekta och aktuella. Vidare ansvarar Konsumenten för att uppdragsbeskrivningen innehåller korrekt och relevant information om det uppdrag som Konsumenten önskar få utfört. Servicefinder har rätt att göra ändringar i uppdragsbeskrivningen i syfte att göra den mer relevant och tydlig eller i syfte att ta bort otillåtet eller olämpligt innehåll, utan att meddela Konsumenten. Servicefinder kan även komma att kontakta Konsumenten för att inhämta ytterligare information om det uppdrag som Konsumenten önskar få utfört.

Konsumenten ansvarar för allt innehåll som Konsumenten laddar upp eller på annat sätt genererar inom ramen för tjänsten och är skyldig att tillse att det inte strider mot lag eller gör intrång i tredje mans rättigheter, samt att det inte har ett innehåll som kan uppfattas som kränkande eller stötande för vare sig folkgrupper eller enskilda individer. Detta gäller såväl texter som bilder. Detta gäller även innehållet på andra webbplatser som Konsumenten länkar till i Tjänsten. Överträdelse mot dessa Villkor kan innebära att uppdragsförfrågan raderas och i allvarliga fall att Konsumenten blir permanent avstängd från Tjänsten.

3. Immateriella rättigheter

Servicefinder innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för Konsumenten genom användningen av Tjänsten. Detsamma gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten. Servicefinder innehar de immateriella rättigheterna till de uppdragsbeskrivningar, inklusive bilder, som lämnas i Tjänsten av Konsument. Dessa kan komma att publiceras i Servicefinders kanaler och användas i marknadsföringssyfte. Vid Servicefinders publicering på sin publika webbplats eller i annan publik kanal döljs dock eventuella personuppgifter, se mer om vår behandling av personuppgifter i stycke 4 nedan, "Personuppgifter" samt i vår Integritetspolicy.

4. Personuppgifter

Servicefinder värnar om din personliga integritet och följer dataskyddsförordningen (GDPR). Användande av Tjänsten kräver att Servicefinder registrerar Konsumentens namn, e-postadress, postnummer och mobiltelefonnummer. Syftet med denna registrering är att Konsumenten ska kunna använda Tjänsten samt att förhindra och underlätta spårning av överträdelser av Villkoren. Vid skapande av en uppdragsbeskrivning godkänner Konsumenten att dennes kontaktuppgifter och innehållet i uppdragsbeskrivningen lämnas till de Leverantörer som visat intresse för uppdraget. Detta görs genom att till Tjänsten anslutna Leverantörer har möjlighet att hämta kontaktinformation till intressanta uppdrag när de är inloggade i Tjänsten. För fullständig information om hur Servicefinder behandlar personuppgifter, läs vår Integritetspolicy.

5. Cookies

Servicefinder använder cookies för att Tjänsten ska fungera ordentligt och för att analysera hur den kan utvecklas till att bli ännu bättre. I vissa fall använder vi även cookies i marknadsföringssyfte. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder oss av, varför vi använder dem och hur du kan hantera dina inställningar för cookies i vår Cookiepolicy.

6. Ansvar vid köp av tjänster via Servicefinder

Servicefinder är en ren förmedlingstjänst mellan Konsumenter och Leverantörer. Servicefinder är inte juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Konsument och Leverantör. Det innebär att Servicefinder inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Konsument och Leverantör, t.ex. oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning.

7. Omdömen

Servicefinder strävar efter att hålla hög kvalitet i Tjänsten och förmedla kontakt med seriösa Leverantörer till Konsumenterna. Därför uppmuntrar Servicefinder Konsumenten att lämna ett omdöme om Leverantören efter utfört uppdrag. Med anledning av detta kan Konsumenten komma att bli kontaktad av Servicefinders Kundservice i syfte att utvärdera leverantörens arbete. Konsumenter kan även på eget initiativ lämna omdöme om en Leverantör på Servicefinders webbplats.

För att säkerställa omdömets äkthet måste Konsumenten uppge sitt fullständiga namn vid lämnande av omdöme. Omdömet publiceras sedan antingen med Konsumentens fullständiga namn eller endast med förnamn beroende på Konsumentens önskan.

Servicefinder tar inte ansvar för innehållet i omdömen lämnade av Konsumenter eller svar lämnade av Leverantörer, men förbehåller sig rätten att ej publicera, respektive avlägsna omdömen/svar som är i strid med lag eller som kan uppfattas som kränkande eller stötande eller på annat sätt otillbörliga.

8. E-postutskick och marknadsföring

Servicefinder skickar e-postmeddelanden till Konsumenter som registrerat ett konto i Tjänsten. Dessa meddelanden kan innehålla viktig information om Tjänsten, uppdateringar om Konsumentens uppdragsförfrågan eller nyhetsbrev. Utskicken kan även innehålla information och marknadsföring om andra varor och tjänster som tillhandahålls av Servicefinders koncernbolag eller andra partners till Servicefinder, och som kan antas vara av intresse för Konsumenten. Konsumenten godkänner genom dessa Villkor att Servicefinder får skicka Konsumenten e-postmeddelanden. I alla e-postmeddelanden finns möjlighet för Konsumenten att avregistrera sig från framtida utskick. Det går även att kontakta Servicefinders kundservice för avregistrering.

9. Ändring av villkor

Servicefinder förbehåller sig rätten att göra förändringar i Villkoren över tid. Du som användare av tjänsten bör därför själv hålla dig uppdaterad på innehållet i de vid var tid gällande Villkoren, vilka alltid finns tillgängliga på Servicefinders webbplats. I den mån väsentliga förändringar görs, vilka påverkar tjänsten på ett betydande sätt för dig som Konsument, kommer Servicefinder dock att meddela detta innan dessa träder i kraft.

10. Kontaktinformation till Servicefinder

Kundservice: 08-653 00 00, info@servicefinder.se Adress: Stureplan 4C, 114 35 Stockholm