Lars Daniel arkitektkontor logo

Lars Daniel arkitektkontor

Stockholm

Presentation

Lars Daniel Arkitektur AB

Är ett småskaligt & kreativt arkitektkontor

Kontoret har kompetens inom bland annat: 

- Projekt & Projekteringsledning
- Skisser & utredningar, bygglov, förfrågningsunderlag & bygghandlingar
- Nybyggnader, om- och tillbyggnader, hyresgästanpassningar & inredning
- Bostäder, kontor, handel, skola, industri
- Kontrollansvarig, behörighetsnivå K
- BAS-P,  byggarbetsmiljösamordnare

För mer info om kontoret samt referensprojekt se hemsida

www.lars-daniel-arkitektur.seSiffran visar de jobb där konsumenten bekräftat att de har valt Lars Daniel arkitektkontor. Det faktiska antalet utförda jobb kan vara högre.
  • Organisationsnummer
    800113-****
För enskilda firmor saknas publik ekonomisk information.