Elgita

Elinstallation

Om Elgita

Om du vill att din elinstallation utföras av en registrerad, auktoriserad elinstallatör (behörig elektriker) som är godkänd av Elsäkerhetsverket så ring mig! Jag kan snabbt komma ut och utföra visa typ av service samt små installationer inomhus och utomhus.

Bland annat är jag mycket intresserad på trädgårdsbelysningen och samarbetar med flera olika aktörer i detta område. Jag hjälper med val av rätta elprodukter med miljövänlig hänsyn, samt styrningen som ger ekonomisk vinst och ger sitt bidrag på miljötänkande.

Min vision är nöjda kunder och jag jobbar med säkerhet i fokus.

Innehar även nedan nämnda kompetenser vilka kan bidra vid olika uppdrags utförande;

Skylift A1,3, B1,3

Travers & säkra lift

Sertificate Hetarbeten

Truckkörkort A 1-4, B 1-6

Automationsingenjör

Med vänliga hälsningar

Gitana Anilioniene
073-8077289