Yrkestrafiktillstånd

Transportstyrelsens tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg.

Bara den som har yrkestrafiktillstånd får bedriva yrkesmässig trafik. Transportstyrelsen är den tillståndsmyndighet som utfärdar tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg.

Yrkesmässig trafik är trafik med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods.
Godstrafik: Yrkesmässig trafik som avser transporter av gods.

Linjetrafik: Yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. Om linjetrafik bedrivs med personbil krävs taxitrafiktillstånd.

Beställningstrafik med buss: Yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik.

En bil för åtta passagerare kallas vardagligt för minibuss, men är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik.

Exempelkategorier

Företag som angivit att de har certifikatet Yrkestrafiktillstånd är ofta verksamma inom någon av dessa kategorier

Mer från Transportstyrelsen