Aktiva förfrågningar

  • Takstolar och stolpar till ett växthus 18 kvm. Byte av dörr samt regling av vägg m.m.
    Behöver hjälp åtgärna några mindre fel inom en månad. På en bild finns de en grön fyrkant. Där ska de vara en dörr så de går inte ha några ledningar o uttag där. De måste flyttas.