Var fjärde byggföretag riskerar läggas ned

Efter förslaget att sänka ROT-avdraget från 50 till 30 procent så har en större undersökning gjorts mot tjänsteförmedlaren ServiceFinders anslutna byggföretag.

540 små till mellanstora byggföretag valde att delta i undersökningen, där bland annat 85 procent tror att de kommer få färre jobb efter en ROT-sänkning. Och där mer än en fjärdedel av byggföretagen anser att det finns risk för att verksamheten kommer att läggas ned.

Svarta jobb har blivit vita

Enligt undersökningen så har fler svarta jobb blivit vita sedan ROT-avdraget infördes för några år sedan. 96 procent av de svarande byggföretagen har sett svarta jobb bli vita, och nästan lika många anser att svarta jobb kommer att öka av en ROT-sänkning.

Får inte ta del av storstadsjobben

Enligt regeringen så ska det byggas fler hyreshus i storstäderna och i universitetsorterna. Av 534 svarande så tror 36 företagare att de kommer få ta del av den typen av arbeten – som de större byggföretagen som arbetar med offentliga upphandlingar oftast vinner.

Var fjärde byggföretag riskerar läggas ned

86 procent av de svarande känner oro inför framtiden. Nästan lika många anser att de kommer få färre jobb efter en ROT-sänkning – och av dem tror en tredjedel att de kommer få så lite arbete att verksamheten riskerar att läggas ned.

– Enligt undersökningen kan vi konstatera att nio av tio byggföretag känner oro, att svarta byggjobb har blivit vita, och att satsningen på större byggen i storstäderna inte gynnar de mindre byggföretagen i Sverige. Det mest oroväckande är att fler än vart fjärde bolag tror att de kanske kommer behöva lägga ned verksamheten, säger Jeffrey Singh, VD på ServiceFinder.

”Lägre skatteintäkter”

I en del av undersökningen där företagen får lämna sina egna synpunkter så tror många att fler svenskar kommer att använda sig av billig utländsk arbetskraft.

Flera beskriver även hur de är säkra på att svarta jobb kommer att bli vanligare. Vissa tror även att antalet sysselsatta i byggbranschen kommer att minska, och att de totala skatteintäkterna då kommer att minska. Bland annat genom lägre intäkter från moms från materialköp och arbetsgivaravgifter.

Här följer några utdrag från företagare som valt att kommentera ROT-sänkningen:

Innan ROT så frågade 8 av 10 om man jobbade svart. Nu efter ROT-avdraget infördes är det aldrig någon som frågar. Efter ROT så vart det inga svartjobb. Nu kommer arbetslösheten att öka och staten kommer få in mindre momspengar som omsätts i materiel och annat.

Det är kort och gott ett mycket dåligt förslag, speciellt samtidigt då de även höjer arbetsgivaravgiften för de yngre, det kommer alltså bli ännu svårare att få jobb för dom unga i byggbranschen. Jag förstår inte hur dom tänker”.

/Robert på Fönsterproffsen

ROT-avdraget är en stor hjälp för oss som verkar på de mindre orterna i Sverige, där nybyggnation är obefintlig och en hög arbetslöshet råder. De fina jobben i Stockholm kommer gå till bemanningsföretag baserade i Litauen. Polen, Estland och Rumänien. NCC har redan företag i Baltikum”.

/DiLu Bygg

Detta är rena vansinnet! Att vi på landsbygden ska betala storstädernas bostäder”.

/Göran Ollas på Ollas Färg & Måleri AB

Jobbar till 80 procent för privatkunder. Utan ROT kan vi inte överleva. Det är oroligt även för mina anställda”.

/A. Bygg & Design

Jag tycker att ROT-avdraget bör vara kvar som det är. Vissa påstår att det mest är de rika som gynnas mest, men jag personligen har enbart haft ”vanliga döda” som mina kunder. Inga storfräsare med pengar i överflöd”.

/Alf

Av 194 kommentarer var ett fåtal positiva till en sänkning då de bland annat anser att ROT har skapat visst fusk och att skattebetalarna inte ska behöva bekosta det. Några anser även att ROT passar bäst att stimulera ekonomin i lågkonjunkturer och inte, citat: ”driva upp priser i högkonjunkturer”.

Hela undersökningen

1. Är du orolig för en sänkning av ROT-avdraget, från 50 procent till 30 procent?

Ja 461 (86%)

Nej 75 (14%)

Tot. antal svar: 536

2. Anser du att fler jobbar ”vitt” sedan ROT-avdraget infördes?

Ja 519 (96%)

Nej 19 (4%)

Tot. antal svar: 538

3. Tror du att fler kommer jobba ”svart” om ROT-avdraget sänks?

Ja 507 (94%)

Nej 31 (6%)

Tot. antal svar: 538

4. Regeringen vill bygga fler hyreshus i de större städerna och i högskoleorter, tror du att du kommer få ta del av de jobben?

Ja 36 (7%)

Nej 498 (93%)

Tot. antal svar: 534

5. Skulle du ha möjlighet att åka till de större städerna – eller högskoleorter – för att arbeta?

Ja 185 (35%)

Nej 351 (65%)

Tot. antal svar: 536

6. Om ROT-avdraget sänks, tror du att din byggfirma kommer få färre jobb?

Ja 456 (85%)

Nej 82 (15%)

Tot. antal svar: 538

Om ”ja” på frågan ovan, tror du att det kan bli så omfattande så att du får lägga ner verksamheten?

Ja 35%

Nej 65%

Fakta om undersökningen:

Insamling av svar från undersökningen gjordes 22 maj 2015 då undersökningen varit aktiv i cirka en vecka. Undersökningen gjordes med det webbaserade enkätverktyget PollDaddy och riktade sig till anslutna byggföretag hos ServiceFinder varav 540 valde att delta i undersökningen.

Kontakta oss

Vishal Nanda
Marknadschef och pressansvarig

E-mail: vishal.nanda@servicefinder.se
Direkt: +46 (0) 762 100 900
Växel: +46 (0) 8 653 00 00