Månadens engagemang maj 2012 – Sunny

Under en period med underbemanning gav Sunny allt han hade och tog hand om kundservicen helt på egen hand. Utöver att dra dubbelt lass på sin avdelning, såg han till att underlätta arbetet för annan avdelning. Med kunderna i fokus såg han till att göra det som krävdes för att alla skulle få den hjälpen de behövde. Sunny är en grundpelare i ServiceFinders arbete med att skapa branschens bästa kundservice.

Min främsta drivkraft är at göra kunderna så nöjda som möjligt. Att läget är pressat ska aldrig gå ut över kunderna. Och jag är övertygad om att när man är engagerad för det man gör inspirerar man sina medarbetare. Därför är det extra kul att få ett kvitto på att man gjort ett bra jobb.