Frakt i Söderhamn

Är du i behov av att frakta lokalt, regionalt eller internationellt? Då ska du vända dig till ett transportföretag som kan frakta ditt gods. Här på Servicefinder finns kvalitetssäkrade transportföretag anslutna. Du behöver inte frakta något stort, en fåtölj går minst lika bra.

Skapa förfrågan

Förfrågningar som liknar frakt i Söderhamn

Alla förfrågningar

Frakt

Frakt är transport av gods, det sker med bil, fartyg, tåg och flyg. Ska du flytta? Då är det klokt att anlita en transportfirma som kan frakta dina ägodelar. Frakten sker snabbt, enkelt och tryggt. Ytterligare en fördel är att du slipper stressa. Det är dessutom en fysiskt påfrestning att lyfta och kånka på tunga föremål. Med fel bärteknik är det lätt hänt att man drabbas av ryggont och värkande axlar. Därför gör man bäst i att kontakta ett transportföretag som är specialiserat inom frakt.

Många företag överlåter frakten till en tredje part, så kallad tredjepartslogistik. På så vis blir det ett bättre flöde mellan säljare och konsument. Transportföretaget ser till att varorna kommer fram i tid till rätt mottagare.

Söderhamn

Söderhamn ligger intill kusten i Hälsingland, Gävleborgs län. Kommunen har ett invånarantal om 26000 stycken, varav nästan hälften av dessa bor i centrala Söderhamn. År 1620 då stadens Gevärsfaktori öppnade upp, instiftades Söderhamn. Befolkningen i centrala Söderhamn har inte ökat avsevärt mellan 1960 (11 896) och 2010 (11 761). Befolkningen i staden låg som högst 1975 med 14 673 personer. De flesta människor som hälsar på i Söderhamn, går inte miste om stadens kärnpunkt, utsiktstornet Oscarsborg. Det enklaste färdsättet mot Söderhamn är att köra bil via E4an eller välja det miljövänliga alternativet med X2000.

En musikalisk ådra ljuder genom staden. Varje år arrangeras musikfestivaler där yngre talanger får ett gynnsamt tillfälle att visa upp sig. Det finns också en kommunalägd musikskola för ungdomar i staden. Tomas Jutterström är således en känd bandmedlem från Söderhamn.

Söderhamns kommun satsar på näringslivet i stora såsom små företag. Arbetslösheten i åldern 16-64 år har sedan i fjol avtagit med 26,3 procentenheter. Söderhamns kommun har den bästa tillväxten i Gävleborgs län och ligger på fjortonde plats i Sverige. Sedan 50 år tillbaka säljer Söderhamn Eriksson sågverksutrustning världen över.