Asfaltering av väg på Ekerö

Inkom 2021-01-13

Inkom: 2021-01-13

Asfaltering av väg på Ekerö

Önskar offert för farthinder i form av gupp på Enlundavägen, enskild väg, på Färingsö utanför Stockholm.

Guppen ska motsvara trafikverkets normer för en hastighet på 25 km/h.

Det är aktuellt med minst två stycken gupp och som mest fem stycken.

Vägen är hårdgjord med makadam.
Vad som ska asfalteras
Väg
Hur stor yta ska asfalteras?
2-5 farthinder.

Vill du också få gratis offerter?

Den här förfrågan lämnades i kategorin Asfaltering på Ekerö. Spara tid och låt företag kontakta dig istället. Få svar från våra anslutna företag.

Skapa förfrågan