Diagona AB logo

Diagona AB

Technical Engineering Solutions

Presentation

Om Diagona AB

Diagona AB är ett tekniskt konsultbolag med verksamheter som återfinns inom bygg, fastighet & anläggningssektorn.
Diagona Inspektion som utgör en del av Diagona AB är verksamma inom projekterings-, produktion- & förvaltningsskeden. Deras tjänster karaktäriseras inom 4 affärsområden och framgår nedan:

Fukt:
-Fuktsäkerhetsprojektering
-Fuktsakkunnig
-Fuktsäkerhetskontrollanter
-Fuktsamordning
-Fuktmätning & utredning
-Fuktinventering

Energi:
-Energiprojektering Bygg & VVS
-Termografering
-Lufttäthetsprovtagning & läckagesökning
-Utredning termisk komfort
-Flygburen termografering
-Energiutredning

Miljö:
-Inomhusmiljöutredning
-Luft- & materialprovtagning
-Radonmätning
-Asbestprovtagning
-Luftanalys VOC, MVOC & PAH
-Mikrobiell luft- & materialanalys (Mögel, bakterier & röta).

Besiktning & kontroll:
-Överlåtelsebesiktningar
-Entreprenadbesiktning ABT06, AB04, ABS09 samt hantverkarformulär
-Statusbesiktning med upprättande av underhållsplan.
-Särskild besiktning
-Konstruktionsmodellering för deformationskontroll
-Kontrollansvarig enligt PBL.

Diagona Inspektion med deras inspektörer & ingenjörer verkar enligt mottot att vara ”vägledande”. Dem erbjuder konsultation tekniskt, juridiskt & ekonomiskt för att besvara dem problemfrågeställningar som deras kunder har.
Verksamheten baseras på fem värdegrunder vilka är; kundorientering, affärsmässighet, ansvar, kompetens och flexibilitet.

För kompletterande information, besök gärna vår hemsida. Se även bifogat produktblad för inspektion samt referenser.

Helst av allt vill vi öppna en dialog mellan dig för att se hur vi kan ta oss an dina specifika frågeställningar. Vi värdesätter personlig kontakt och jobbar aktivt för att upprätthålla denna.

Kontakta oss gärna så besvarar vi era frågor.
4.9  (8 omdömen)
Siffran visar de jobb där konsumenten bekräftat att de har valt Diagona AB. Det faktiska antalet utförda jobb kan vara högre.
  • Organisationsnummer
    559004-7626
Information om bokslut finns hos allabolag.se

Omdömen

4.9
av 8

omdömen

Tidigare jobb

Intyg Överlåtelsebesiktningar

Certifikat Kontrollansvarig

Säker Vatten

Certifikat Termograför

Certifikat utgivet från ITC. Validering av praktiskt utförande och användande av IR-kameror tillämpat inom bygg- & fastigheter.