OTB Fastigheter & Service logo

OTB Fastigheter & Service

Trädgårdsskötsel och fastighetsservice i Söderhamn

Presentation

OTB Fastigheter & Service utför trädgårdsskötsel såsom häck- och gräsklippning, beskärning av buskar och träd, ogräsrensning m.m. Vi högtryckstvättar också plattor och staket samt hanterar bortforsling av bråte och skräp till återvinningscentralen. Under vinterhalvåret skottar vi snö i nära anslutning till din fastighet. Vi har tecknat ansvarsförsäkring.
Siffran visar de jobb där konsumenten bekräftat att de har valt OTB Fastigheter & Service. Det faktiska antalet utförda jobb kan vara högre.
  • Organisationsnummer
    920529-****
För enskilda firmor saknas publik ekonomisk information.

Omdömen

4.7
av 7

omdömen

Tidigare jobb

Häckklippning

Snöskottning

Rensning av hängrännor

Kontakta

Kontaktinformation