Ädelforsen

Ädelforsen

Kunden främst men kvalite i botten!

Presentation

Hej!
Jag heter Dan och driver Lindome Byservice (före detta Ädelforsen entreprenad) sedan slutet av förra århundradet

Vår spjutspets är bygg, snickeri och entreprenad.

Målsättningen med företaget är att kunden med en och samma förfrågan kan få hjälp med allt istället för att behöva anlita flera olika företag för att få gjort det som skall göras! Detta utan högre kostnader än att vi skulle utfört allt arbete själva!
Vi har en pool med systerföretag vi jobbar med som håller samma höga nivå på resultat inom certifierade områden som vi gör!
Arbetsområdena jag jobbar inom är ganska breda, men jag tar emellanåt hjälp av andra företag såsom elektriker, rörläggare o dyl. för att kunna garantera kunden ett fullgott utfört arbete.

Markentreprenad: Främst under vår, sommar och höst jobbar vi med anläggning och skötsel av trädgårdar och offentliga områden. Det kan vara
schaktarbeten, murar, gång och parkeringsytor, gräsmattor, rabatter och planteringar, beskärning av buskar och träd, trädfällning o dyl.
För asfaltläggning tar vi in annat företag, efter att vi gjort grundarbetet.

Snickeri: Vi bygger staket, altandäck, friggebodar och liknande. vid större konstruktioner tar vi hjälp av byggnadsingenjör om konstruktionsritningar ej finns.
Vi utför även renoveringsarbeten av kök, badrum, o dyl. Omplanering av bostaden med t ex rivning väggar och uppförande av nya.

Tveka inte att kontakta oss för ett förslag hur vi kan hjälpa dig.

Med Vänliga Hälsningar

Dan Nyby
0706-98 98 90
Siffran visar de jobb där konsumenten bekräftat att de har valt Ädelforsen. Det faktiska antalet utförda jobb kan vara högre.
 • Organisationsnummer
  620414-****
För enskilda firmor saknas publik ekonomisk information.

Omdömen

3.8
av 8

omdömen

 • Mycket professionellt bemötande och lösningsorienterad. Slutresultaten blev helt perfekt och kan rekommendera Ädelforsen på det varmaste.
  Carl Gyllensand
 • Trevlig och kompetent entreprenör.
  Dick Danielson
 • Specificering av timmar under all kritik. Bestridit detta och vill ha förtydligande. Tyvärr var vi dumma nog & betala innan jobbet var klart. Ädelforsen återkommer inte & vi känner oss lurade
  Anna-Carin Bernardi
  Svar
  Vi offererade 2 personer ca 2 veckor långa dagar. 2 veckor 2 personer långa dagar motsvarar 200 timmar. Under arbetets gång tillkom och förändrades delar i beställningen. Så kallade ÄTA. Detta ändrade antalet timmar som slutade på ca 240 timmar. Specificering av timmar är lämnat till kunden som är föreningen Kallbadhusets vänner på Saltholmen. Kunden ifrågasätter dock hela specificeringen av fakturerade timmar. När vi sänt kunden specificering av vilka delar av arbetet som tagit tiden anser kunden att de olika delarna skulle tagit kortare tid. Kunden INTE betalt något i förskott utan delfakturering har skett under arbetets gång. Kunden har varit närvarande på arbetsplatsen i stort sett dagligen och har direkt attesterat fakturorna på utfört arbete för betalning efter arbetet är utfört. Att efteråt ifrågasätta de fakturerade timmarna är en efterkonstruktion. Justeringar gjorda efter slutbesiktning har vi såklart inte fakturerat tiden för åtgärdandet. Det är inte lätt när en styrelse med medlemmar går emot en ordförande som löpande godkänt arbetet. Då måste man gå till strid mot entreprenören för att skydda sitt ansikte
 • Dyrare än väntat då han först beställde fel sand. Men priserna började skenade när projektet fortsatte. Han har slutat svara när vi har bett om kompletterande arbete.
  Bällskärs
  Svar
  Klart att började skena när den riktiga sanden var över 3 gånger så dyr. I övrigt hölls offerten i stort. Det tillkom en förfrågan om vi kunde renovera möblerna på 7 andra lekplatser. Kunden var inte nöjd med tidsåtgången på första lekplatsen så projektet avbröts. Det var en spricka i en av ryggstöden på en möbel som vi lovat kunden att byta ut. Dessutom saknades 2 bultar. Dessa fel prioterade vi ner men gav löfte att byta. Vi har svarat kunden på varje SMS som han sänt!
 • Sara Sebök Ezzati

Kontakta