Panema Installation AB

VVS

Om Panema Installation AB

Panema hjÀlper till med alla typer av installationer inom vÀrme och sanitet, stora som smÄ. Det kan handla om enkla vs-installationer för exempelvis bostÀder eller kontor, eller mer komplicerade installationer för industrier, sjukhus eller badhus.
Panema bestĂ„r idag av 32st anstĂ€llda. 
För Panema handlar vs om smarta lösningar som fungerar utan avbrott. För oss Ă€r det dessutom viktigt att vĂ„ra installationer Ă€r energioptimerade och vi hjĂ€lper gĂ€rna till att minska vatten- och energianvĂ€ndningen dĂ€r det Ă€r möjligt – till exempel genom injustering av vĂ€rmesystem, byte till nya energisnĂ„la pumpar eller termostatbyte.
Panemas vs-montörer Àr proffs pÄ allt som har med bÄde vÀrme och sanitet att göra. Vs Àr ett stor omrÄde som rymmer mycket. AlltifrÄn installation av vÀrmepumpar i bostÀder till stora vÀrmecentraler i industrier och allt dÀremellan.

Timpriser för löpande jobb 

Minimidebitering zon A inklusive 1 arbetstimme och framkörning, 1950 kr (1365 kr efter ROT) Minimidebitering zon B inklusive 1 arbetstimme och framkörning, 2200 kr (1540 kr efter ROT) Minimidebitering zon C inklusive 1 arbetstimme och framkörning, 2500 kr (1750 kr efter ROT) 

Normal timdebitering 800 kr/timme (560 kr efter ROT). Per pĂ„börjad timme efter startkostnaden. (1) Förhöjd timdebitering 960 kr/timme (840 kr efter ROT). Per pĂ„börjad timme efter startkostnaden. (2) Sen avbokningsavgift. 850 kr (3) 

Material debiteras enligt LundagrossistenÂŽs gĂ€llande grundprislista. Bilkostnad för tillkommande besök (vanligtvis arbeten som pĂ„gĂ„r under flera dagar) 619 kr 

1.    GĂ€ller nĂ€r Panema tillhandahĂ„ller allt material som monteras. 

2.    GĂ€ller vid utredningar/felsökningar, eller nĂ€r Panema monterar/installerar material som kund tillhandahĂ„ller. 

3.    Vid avbokning senare Ă€n klockan 12:00 nĂ€rmaste helgfria vardagen innan avtalad tid. Vid utebliven avbokning debiteras framkörning t.e.x. ingen hemma vid avtalad tid. 

I övrigt gĂ€ller leveransbestĂ€mmelser för konsument. För samtliga arbeten gĂ€ller följande. Eventuella parkeringskostnader, trĂ€ngselavgifter och fĂ€rjeavgifter debiteras. 

Faktureringsavgift om 50 kr tillkommer. Moms ingĂ„r i samtliga priser enligt ovan. 

I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande: Kommunicering med kund via telefon, e-post, sms och liknanden, resa till och frĂ„n arbetsplatsen, leta parkering, ev. anskaffning av material, tid pĂ„ plats, tidrapportering, skriva protokoll/intyg/ritningar och pĂ„fyllning material till servicebil.  

Zon A gĂ€ller inom: Stockholm city. 

Zon B gĂ€ller mellan följande: 2 mil runt Stockholm city.  

Zon C gĂ€ller inom övriga kommuner i Stockholms lĂ€n. Förutom NorrtĂ€lje, Uppsala och NynĂ€shamn dĂ€r det Ă€ven tillkommer milkostnad.   

Ytterligare information 

NĂ€r bestĂ€llaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushĂ„llsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena Ă€r av den arten att de helt eller delvis utgör sĂ„dana arbeten avseende reparationer, underhĂ„ll, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. faktura­modellen gĂ€ller frĂ„n den 1 januari 2016 att bestĂ€llare ska faktureras hela ersĂ€ttningen för arbetena och betala hela ersĂ€ttningen minskad med ett belopp som motsvarar 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr. 

1. Parterna Ă€r överens om att fakturamodellen ska anvĂ€ndas för detta uppdrag.

2. BestĂ€llaren ska – om entreprenören sĂ„ begĂ€r – överlĂ€mna meddelande frĂ„n Skatteverket om den totala preliminĂ€ra skattereduktion som bestĂ€llaren tillgodorĂ€knats.
3. BestĂ€llaren försĂ€krar att han/hon Ă€r – helt eller delvis – Ă€gare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrĂ€tt.
4. Entreprenören ska i faktura sÀrskilt redovisa arbetskostnaden.
5. För det fall Skatteverket efter begĂ€ran inte medger – helt eller delvis – utbetalning Ă€ger entreprenören rĂ€tt att omgĂ„ende fakturera bestĂ€llaren Ă„terstĂ„ende del av arbetskostnaden. 

BestĂ€llaren Ă€r betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erlĂ€ggas till entreprenören inom 10 dagar frĂ„n faktureringen. DröjsmĂ„lsrĂ€nta utgĂ„r frĂ„n och med den dag entreprenören begĂ€rde utbetalning frĂ„n Skatteverket. En administrativ avgift tillkommer i dessa fall pĂ„ 250 kr. 

Leveransvillkor 

1. KonsumenttjĂ€nstlagen. KonsumenttjĂ€nstlagen (SFS1985:716) innehĂ„ller utförliga, till stor del tvingande, regler om företags och konsumenters rĂ€ttigheter och skyldigheter. De följande bestĂ€mmelserna anknyter till och kompletterar rubricerande.

2. Fastighetens beskaffenhet. Konsumenten svarar för att fastigheten och dess VVS-anlĂ€ggning har en sĂ„dan beskaffenhet som konsumenten uppgett, sĂ„vida inte företaget vid en fackmĂ€ssig bedömning uppenbarligen borde ha insett att upp-gifterna inte stĂ€mde med de verkliga förhĂ„llandena. 

3. Avgifter mm. Serviceavgifter, anslutningsavgifter, lösen av handlingar samt avgifter för besiktningar och kostnader för anmĂ€lningsritningar skall betalas av konsumenten. 

4. FackmĂ€ssighet. Företaget skall utföra arbetet fackmĂ€ssigt. Företaget skall ocksĂ„ med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samrĂ„da med konsumenten i den utstrĂ€ckning som det behövs och Ă€r möjligt. 

5. Ritningar mm. Alla ritningar och tekniska handlingar som företaget överlĂ€mnat till konsumenten förblir företagets egendom och fĂ„r inte i ett illojalt syfte delges eller överlĂ€mnas till utomstĂ„ende. Bilagor till anbud, som inte antas, skall Ă„terstĂ€llas till företaget. Ansvaret för riktigheten av ritningar, konstruktioner och uppgifter Ă„vilar den part som tillhandahĂ„llit dem. 

6. Undantagna arbeten mm. Om inte annat avtalats gĂ€ller följande: Alla byggnadsarbeten, som kan föranledas av de arbeten tjĂ€nsten omfattar: 

6.1 HĂ„ltagningar <30mm och ursparningar för rör samt för sĂ„dana konsoler, bĂ€r- och hĂ€ngseljĂ€rn, som Ă€r avsedda för större apparater sĂ„som varmvattencisterner mm samt efterlagningar av alla slag. 

6.2 InklÀdningar av rörledningar eller vÀrmare som skall döljas. GrÀvnings-, sprÀngnings-, drÀnerings-, grundlÀggnings- och igenfyllningsarbeten, eventuellt förekommande spÄntning och vattenlÀnsningar samt framforsling av grus till rör-gravar.

6.3 Arbeten som ankommer pĂ„ vederbörande myndigheter. 

6.4 Alla slags mĂ„lningsarbeten pĂ„ arbetsplatsen. 

6.5 Elektriska installationer och material. 

6.6 Asbestsanering. 

6.7 Företaget tar inget ansvar vid skador pĂ„ befintlig anlĂ€ggning om det inte föreligger att företaget har varit vĂ„rdslöst. 

6.8 SkyddstĂ€ckning av golv, vĂ€ggar och andra kĂ€nsliga ytor. Det Ă„ligger bestĂ€llaren att skyddstĂ€cka. Panema tar inget ansvar p.g.a. bristande skyddstĂ€ckning. 

7. Betalning. 

Betalning för utfört arbete skall erlĂ€ggas senast 10 dagar efter fakturans poststĂ€mpel eller fakturadag. Fakturering fĂ„r ske sĂ„ snart arbetet fĂ€rdigstĂ€lls, dock fĂ„r vid leverans av sakvaror av typ vĂ€rmare, blandare, porslin, badkar, etc. ĂĄ-conto-fakturering av varan pris inkl. moms sĂ„ snart varan levererats till konsumenten. DĂ€r avtalet eller berĂ€knat pris överstiger ett (1) basbelopp eller om arbetet pĂ„gĂ„r lĂ€ngre Ă€n en mĂ„nad fĂ„r delfakturering ske enligt betalningsplan eller i mĂ„n av utfört arbete. Levererat material förblir – i den omfattning lag medger – företagets egendom till dess att arbetet blivit till fullo betalt. Faktureringsavgift 50 kr

DröjsmĂ„lsrĂ€nta utgĂ„r enligt lag dock lĂ€gst 23 %- enheter per Ă„r. 

8. IordningstĂ€llande, rengöring, stĂ€dning. Det Ă„ligger konsumenten att om inte annat avtalats flytta möbler och andra föremĂ„l samt i övrigt tillse att arbetsplatsen Ă€r i sĂ„dant skick att uppdraget kan utföras. Rengörning och stĂ€dning (omhĂ€ndertagande av emballage, spill och demonterat material etc.) IngĂ„r inte i uppdraget. Företaget skall dock tillse att vid avlĂ€mnade utföra en grovstĂ€dning. 

9. SkadestĂ„nd. Konsumenten har under i KonsumenttjĂ€nstlagen angivna förutsĂ€ttningar rĂ€tt till ersĂ€ttning för skada. 

10. Garanti. För utfört arbete och levererat material lÀmnar företaget garanti för brist och fel under tvÄ Är. För brist och fel som framtrÀder efter garantitiden har företaget ett ansvar enligt konsumenttjÀnstlagen. 11. Reklamation vid fel mm. Företaget ansvarar för fel endast om konsumenten inom 2 mÄnader efter det att han mÀrkt felet eller inom den lÀngre tid som kan anses skÀlig underrÀttar företaget (reklamerar).
Företaget har rĂ€tt att avhjĂ€lpa felet sjĂ€lvt eller genom att anlita annat företag. AvhjĂ€lpandet fĂ„r göras pĂ„ annan plats Ă€n hos konsumenten. Konsumenten fĂ„r avböja avhjĂ€lpande om han har nĂ„got sĂ€rskilt skĂ€l till det. Om konsumenten gör en omotiverad reklamation fĂ„r företaget ta ut ersĂ€ttning för arbete och kostnader som föranletts dĂ€rav. 

12. ÅngerrĂ€tt. 14 dagars Ă„ngerrĂ€tten gĂ€ller frĂ„n dagen dĂ„ bokning av tjĂ€nst görs. PĂ„börjas tjĂ€nsten inom 14 dagar frĂ„n bokning eller avtalets tecknade gĂ€ller inte Ă„ngerrĂ€tten och konsumenten har genom tecknade av avtal eller bokning godkĂ€nt detta. 

13. Tvist. Om det uppkommer tvist angĂ„ende arbete som omfattas av dessa bestĂ€mmelser bör i första hand konsumenten vĂ€nda sig till AllmĂ€nna reklamationsnĂ€mnden (ARN) som prövar tvisten i den mĂ„n nĂ€mnden anser sig behörig.   
7

Utförda jobb via Servicefinder

Baserat pÄ de jobb dÀr konsumenten bekrÀftat att de har valt Panema Installation AB. Det faktiska antalet utförda jobb kan vara högre.

Bolagsuppgifter

Organisationsnummer 559158-5780
Bolagsform Privat aktiebolag
Registrerat 2018-05-09
Momsregistrerat
2020-10
Registrerat för F-skatt
2020-09
SNI
81210–
LokalvÄrd
43221–
VĂ€rme- och sanitetsarbeten
Verksamhetsbeskrivning
Bedriva installations-och serviceverksamhet inom vÀrme och sanitet, rörlÀggning, kyla. RÄdgivningsverksamhet verkstadsrörelse och Àga och förvalta fast och lös egendom.

OmsÀttning/resultat (Tkr)

Kassalikviditet (%)

Antal anstÀllda

TjÀnster Panema Installation AB kan hjÀlpa dig med: