Städarent TW AB

Ett rent alternativ

Om Städarent TW AB

Städa Rent är ett lokalvårdsföretag med inriktning på kontraktstädning av kontor, trappor, butiker, skolor, lägenheter mm. Vi utför golvvård, golvslipning, fönsterputs, storstädning, flyttstädning, byggstädning, sanering mm. 

Vår affärsidé och våra policies är bra vägvisare för vår verksamhet och våra medarbetare. De ger också en större möjlighet att få personalen att känna motivation och arbetsglädje. Städa Rent skall utföra lokalvård med hög kvalitet till konkurrenskraftiga villkor och priser för den offentliga och privata sektorn inom Storstockholm. Vi skall erbjuda miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad, tillgänglighet och kvalitet. 
 
Våra viktigaste policies i sammandrag är:
Kvalitetspolicy – Uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet
Miljöpolicy - Minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser
Personalpolicy – Skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling Arbetsmiljöpolicy – Skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador Jämställdhetsplan - Ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm
Drogpolicy – Alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem    
Utbildningspolicy - All utbildning skall vara relaterad till mål, verksamhetsplaner och kundnytta
 
Våra kännetecken och konkurrensmedel:
Hög serviceberedskap/snabb vikarietäckning/tillgänglighet. Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig. God kundvård med ett individuellt anpassat kundvårdsprogram. Dialog med kunden. Ett utbildningsprogram för personalen. Flexibla med snabb om- och uppställning vid nya/förändrade krav och behov. Ett kvalitets- och miljötänkande i hela organisationen.

Vårt kundvårdsprogram:
För varje ny kund anpassas ett kundvårdsprogram, som avgör nivån på kundservicen, t ex mötes-frekvens, antal kvalitetskontroller, information & statistik, drift- och underhållsplan mm. Vi har en checklista på vad vi kan erbjuda.

Kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2000:
Vi har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000. Detta system skall säkerställa att våra tjänster uppfyller kundens krav och behov, men även våra egna interna kvalitetskrav. Kvalitetssystemet finns samlat i en handbok. Vi har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet.
Kvalitetssystemet enligt ISO fokuseras på en ökande kundnöjdhet och en kontinuerlig minskning av antal fel/misstag/reklamationer. Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, har en stadig tillväxt, är lönsamt och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss.

Miljöarbete enligt ISO 14001:2004:
Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. Vi har infört ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001:2004, som är dokumenterat i en handbok. Vi använder metoder och medel, som tar hänsyn till både yttre och inre miljö. Vi har fastställt miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål samt gjort en miljöutredning för att identifiera vår totala miljöpåverkan.
Enligt vår miljöpolicy skall vi minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår lokalvård.

Arbetsmiljö:
Vi  förebygger ohälsa och olycksfall och strävar att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Vi rutiner för att hjälpa till vid långtidssjukdom, tillbud, kriser och olyckor.  Vi gör riskbedömningar av städobjekt. Vi utbildar/informerar om hälsorisker, belastningsergonomi mm. Vårt skyddsombud gör kontinuerliga skyddsronder.

Kompetensutveckling:
Kompetensutveckling sker kontinuerligt. Både intern- & externutbildning. Vi har ett nära samarbete med leverantörerna avseende utbildning, nya metoder och teknik. Alla nyanställda genomgår en grundlig introduktionsutbildning. Vårt internutbildningsprogram, som alla lokalvårdare får innefattar  städmetoder, teknik, mtrl/kem, kundservice, ISO-system, arbetsmiljö mm.
 
Säkerhet och sekretess
Vi tillämpar och garanterar full sekretess mot kunder. Våra städare har tystnadsplikt. Nycklar/passerkort kvitteras och förvaras betryggande. Vi är ansvarsförsäkrad (max 10 MSEK) för de eventuella skador som inträffar. Våra lokalvårdare bär Städa Rent:s enhetliga arbetskläder med logga och har ID-kort med foto.
 
Med Vänlig Hälsning/ Thomas Wallgren

Försäljning/Städtjänster tel: 0709185360
thomas.wallgren@stadarentab.se
4

Utförda jobb via Servicefinder

Baserat på de jobb där konsumenten bekräftat att de har valt Städarent TW AB. Det faktiska antalet utförda jobb kan vara högre.

Bolagsuppgifter

Organisationsnummer 556826-3965
Bolagsform Privat aktiebolag
Registrerat 2010-11-18
Momsregistrerat
2010-12
Registrerat för F-skatt
2017-04
SNI
81210
Lokalvård
43330
Golv- och väggbeläggningsarbeten
81221
Rengöring av byggnader
43390
Annan slutbehandling av byggnader
Verksamhetsbeskrivning
Utföra städning,fönsterputs,golvvård samt golvslipningar tillföretag och privatpersoner.

Omsättning/resultat (Tkr)

Kassalikviditet (%)

Antal anställda

Tjänster Städarent TW AB kan hjälpa dig med: