Bomarks Byggrådgivning

Edsbyn

Om Bomarks Byggrådgivning

Jag sitter större tiden och ritar för Husbyggarna AB som hyr in mej för att rita hus, fabriker lägenheter eller ombyggnationer även enklare ritningar tex inglasade altaner. Jag har rit jobb över större delen av Mellansverige mycket av ritjobben är i hemkommunen men även i Stockholmstrakten. En fördel med att rita är ju att man kan mejla ritningar och det går snabbt att skicka dessa. Bygglovsenheterna på kommunerna är tacksamma om man får handlingarna digitalt.

Mitt andra jobb är som kontrollansvarig det hör ju ihop att jag kan rita och vara kontrollansvarig för samma objekt. Detta har sin fördel i att jag känner till ritningarna och de konstruktioner som jag ritat Även som kontrollansvarig har jag jobb över Mellansverige och runt om i Hälsingland. Jag lägger upp under min blogg kort från när jag som kontrollansvarig varit ut på kontroller. Och ritningar som jag gör.

Lite förklaring om den kontrollansvariges roll.

Vid större och även lite mindre tillbyggnader där det är funderingar över konstruktion och även våtrum så brukar byggnadsnämnden begära att en kontrollansvarig ska vara med. Dennes roll är från början att upprätta en kontrollplan som ska innehålla dom viktigaste kontrollerna. Den ska sedan skickas in till byggnadskontoret där man tittar på den och sedan går man igenom den vid ett tekniskt samråd där kontrollansvarige och byggherren ska vara närvarande. I lite enklare fall kan man ta tekniskt samråd på telefonen. Ibland vill den ansvarige på byggnadsnämnden (bygglovshandläggare eller byggnadsingenjör) att man ska lägga till någon punkt eller ta bort någon som man anser inte behövs. Då får den kontrollansvarige revidera kontrollplanen och skicka in den reviderade kontrollplanen. Oftast ska detta ske så fort som möjligt för att byggherren ska få startbesked. Sedan ska kontrollansvarig hjälpa och stödja byggherren under hela byggtiden vara på platts och kontrollera under några viktiga byggmoment. Ofta gör man ett platsbesök under byggtiden brukar vara när stommen är rest och taket på gärna ska tätskiktet vara ditsatt. Tidpunkt brukar bestämmas vid tekniska samrådet. Närvarande ska kontrollansvarig vara och gärna byggherren om han har möjlighet och en person från byggnadskontoret. Då går man igenom bygget och man har möjlighet att ta upp frågor om problem eller annat. Nästa besök som folk från byggnadskontoret kommer brukar vara till ett slutsamråd då man bestämmer om byggherren får ta byggnaden i bruk.

För bilder, info och saker som kan vara viktiga att tänka på besök hemsidan där ni hittar information.

Ni är vart välkomna att höra av er vid frågor.
22

Utförda jobb via Servicefinder

Baserat på de jobb där konsumenten bekräftat att de har valt Bomarks Byggrådgivning. Det faktiska antalet utförda jobb kan vara högre.

Bolagsuppgifter

Organisationsnummer 550320-••••
Bolagsform Enskild firma
Registrerat 1996-10-24
Momsregistrerat
2016-07
Registrerat för F-skatt
2016-07
Antal anställda
Omsättning 500–749 tkr
SNI
41200
Byggande av bostadshus och andra byggnader

Omsättning/resultat (Tkr)

För enskilda firmor saknas offentliga uppgifter om omsättning och resultat.

Kassalikviditet (%)

För enskilda firmor saknas offentliga uppgifter om kassalikviditet.

Antal anställda

För enskilda firmor saknas offentliga uppgifter om antal anställda.

Tjänster Bomarks Byggrådgivning kan hjälpa dig med: