Har du koll på rut- och rotavdraget?

Vid det här laget så vet du säkert att rut- och rotavdrag kan användas vid köp av tjänster till hemmet, men har du koll på om du uppfyller kraven för att nyttja avdragen? Använd vår lista för att vara på den säkra sidan!

rut-rot
ROTAVDRAG

”Rot” står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Avdraget innebär att du som ägare av radhus, bostadsrätt, villa eller radhus får skattereduktion för olika typer av renoveringsarbeten. För att ha rätt till avdraget behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Du bor och betalar skatt i Sverige för minst 90% av din inkomst.
 • Du äger bostaden. Du kan inte få avdrag för arbete som utförts i en hyresrätt.
 • Du måste helt eller delvis bo i fastigheten där arbetet ska utföras.
 • Arbetet måste ske inne i bostadsrätten. Yttre underhåll såsom fönsterbyte, inglasning av balkong och byte av ytterdörr är inte giltigt för skattereduktion.
 • Du har betalat fakturan. Har någon annan betalat för tjänsten så kan du inte göra avdrag.
 • Fastigheten är äldre än 5 år. Garage eller carport ger rätt till rot om tillbyggnaden byggs ihop med bostadshuset. Du kan däremot inte få skatteavdrag när du bygger ett nytt hus.
 • Rotavdraget får uppgå till max 50 000 kronor per person och år.
 • För rottjänster kan du dra av upp till 30 procent av arbetskostnaden.

RUTAVDRAG

”Rut” är en förkortning för rengöring, underhåll och tvätt. Avdraget innebär att du kan få skattereduktion för hushållsnära tjänster, till exempel flyttjänster, städ- och rengöringsarbeten, trädgårdsarbete, snöskottning och reparation av vitvaror. För att ha rätt till avdraget behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Du har fyllt 18 år när arbetet utförs.
 • Du bor och betalar skatt i Sverige för minst 90% av din inkomst.
 • Du eller någon utav dina föräldrar måste helt eller delvis bo i fastigheten. Rut-avdraget innefattar även hyresrätter, tillskillnad från rot.
 • Du är den som betalar eller har betalat för tjänsten. Du får inget skatteavdrag om det är någon annan som har betalat fakturan, trots att det är du som bor i bostaden.
 • Är du under 65 år kan du få upp till 25 000 kronor i skattereduktion per år. Har du fyllt 65 år är maxavdraget 50.000 kronor per person.
 • För ruttjänster så är avdragets procentuella del av arbetskostnaden mer generös, då du kan göra upp till 50 procents avdrag.

För 2019 så har regeringen föreslagit att betalningen framöver ska ske elektroniskt, vilket innebär att du inte längre kommer kunna betala tjänsteföretaget kontant.

Tänk på att ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Läs mer om rut- och rotavdraget på Skatteverkets hemsida.