Bygglov: när behövs det?

Har du koll på om du behöver bygglov eller om det räcker med en anmälan, eller är det så att du inte behöver göra något alls. Det får du veta här när vi delar med oss när du behöver och inte behöver det.

Bygglovsbild

Det här behöver du veta om bygglov

Har det hänt att du går och oroar dig om du behöver bygglov eller inte? Ibland är det inte helt lätt att veta eftersom Boverket har så många olika regler kring bygglov. Här nedan hittar du förhoppningsvis svaret.

När du inte behöver bygglov 

Det finns en hel del saker du får lov att bygga utan bygglov. Vissa saker kräver däremot en anmälan och att du får ett startbesked innan du sätter igång ditt bygge. Attefallshus är ett exempel på ett byggprojekt där du inte behöver ett bygglov men där du behöver skicka in en anmälan till Byggnadsnämnden.   

Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, uthus, murar och plank utan bygglov.  Men alla dessa byggnadsåtgärder behöver (även om de inte kräver anmälan eller bygglov) byggas närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om du inte har fått ett skriftligt godkännande från dina grannar. 

Det här behöver du varken bygglov eller anmälan till

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du bygga en insynsskyddad uteplats med mur eller plank utan att ansöka om bygglov. Du behöver däremot tänka på att muren eller planket inte får vara högre än 1,8 meter. Vill du ha högre än det behöver du ha bygglov. 

Skärmtak 

Utan bygglov har du rätt att sätta upp ett skärmtak över balkonger, entréer och uteplatser, om skärmtaken tillsammans är mer än 15 kvadratmeter. 

Friggebod

I direkt anslutning till bostadshuset har du rätt att sätta upp friggebodar även så kallade komplementbyggnader utan bygglov. En komplementbyggnad får inte vara större än 15 kvadratmeter och inte över 3,0 meter från mark till taknock. Bygger nu närmare gränsen än 4,5 meter behöver du få ett skriftligt godkännande från din granne. 

Fasadändringar  

Du får utan bygglov måla om och byta fasad eller taktäckningsmaterial. Men det får inte ändra byggnadens karaktär för mycket. Så länge dina förändringar ligger i linje med hur det såg ut tidigare är det inga problem. Byggnadsnämnden kan svara på om ditt tänkta byggprojekt kräver bygglov eller ej om du är osäker. 

Inget bygglov men en anmälan krävs 

Attefallshus 

I direkt anslutning till bostadshuset får du utan bygglovsansökan bygga ett attefallshus. Det är viktigt att veta att du behöver skicka en in en anmälan till Byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga huset. När huset är färdigbyggt ska du också få ett slutbesked där du får tillstånd att flytta in i huset. Ett attefallshus får inte vara större än 25 kvadratmeter. Är syftet att nyttja huset som ett komplementbostadshus får du bygga 30 kvadratmeter utan bygglov. 

Bygga ut huset

Vill du bygga ut ditt bostadshus får du göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än ditt nuvarande hus taknockshöjd. Innan du börjar bygga behöver du skicka i en anmälan till Byggnadsnämnden och få ett startbesked. 

Är tillbyggnaden närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du ett skriftligt godkännande från berörda grannar. Det kan också vara så att du behöver ett tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddat område. Det normala är att det området är 100 meter från hav, sjö och vattendrag. 

Inreda ett till bostadshus 

Har du ett enbostadshus får du inreda en till bostad utan att bygglov krävs. Du får dock inte göra några yttre ändringar på huset och du behöver skicka in en anmälan och få ett startbesked innan du kan påbörja projektet.

När du måste du ha bygglov

Vid tillbyggnader och nybyggnader behövs det oftast bygglov. Även byggnader utan väggar kräver tillstånd om du inte håller dig till gränsen som gäller för att inte behöva ansöka om det. 

Något du kanske inte tänker på är att husvagnar, husbåtar och serveringsvagnar klassas som byggnader och därför behöver du tillstånd om de ska stå på samma plats under en längre tid. 

Flytta på byggnad 

Ska du flytta på en byggnad för att ställa den på en annan plats behöver du ansöka om rivningstillstånd. Det beror på att byggnaden tas bort från ursprungsplatsen. Ett bygglov behöver du också för att få tillstånd att ställa byggnaden på den nya platsen. 

Yttre eller inre ändringar av en byggnad 

Är det så att ditt hus ligger i ett område med detaljplan behöver du ett bygglov om du ska göra stora förändringar. Det kan till exempel vara om du ska byta husfasad från trä till puts eller om du ska måla om husets fasad från vitt till rött. 

Ska du göra inre ändringar som är av omfattande karaktär så som att du behöver ändra på vatten- och avloppsledningar då behöver du bygglov. Det behövs inte om du ska göra mindre ändringar som att  lägga nytt golv eller måla om. 

 Vill ha hjälp av en professionell hantverkare? Skicka in en förfrågan, ta emot offerter, läs omdömen och välj ett företag som känns rätt för dig.

skapa en förfrågan här