Markarbete av 70 kvm ytan samt plattläggning i Örebro

Markarbete av 70 kvm ytan samt plattläggning i Örebro

Gärna så snart som möjligt. Plattläggning cirka 13x2 meter där det idag är en grusgång. Det behöver alltså tömmas på sten, lägga duk och göras underarbete för att lägga plattor. Jag tror markarbetet under grusgången är ganska väl utfört när det gjordes.
Sedan gräva ur 10-20 cm och göra en grusgrund med ett fåtal plattor för att bygga trall ovanpå runt ett stort garage med gästlägenhet. Cirka 18x2.5 meter.
Allt är jord och lera, med berg strax under.
Storlek på markytan
70

Vill du också få gratis offerter?

Den här förfrågan lämnades i kategorin markarbete i Örebro. Spara tid och låt företag kontakta dig istället. Få svar från våra anslutna företag.