Konstruktionsritningar i Stockholm

Utlåtande och eventuella konstruktionsritningar: 1. Bekräftelse på att utmärkta väggar inte är bärande 2. Möjlighet att bredda en befintlig öppning i vägg 3. Ta up en ny dörröppning i vägg 4. En befintlig öppning sätts igen

Den här förfrågan lämnades våren 2021 i kategorin hus/arkitekt

Behöver du också hjälp?
Kommun
Stockholm
Bild för uppdrag: Konstruktionsritningar i Stockholm

1 svar

Ett företag svarade på jobbet: ineo AB.