Flytta Atterfallshus från Kullarvik till Varberg

Ska försöka flytta Atterfallshus på 15 m2 och cirka 3 m högt står med plintgrund på berg bakom hus cirka 30 m från väg från Kullarvik till döder om Varberg till plintgrund cirka 30 m från väg. Skulle flytten kunna ske med helikopter och vad skulle det i så fall kosta?

Den här förfrågan lämnades vintern 2021 i kategorin transport/frakt

Behöver du också hjälp?
Godsets vikt(Kg)
1-5 ton
Skall levereras senast:
2021-03-31
Startplats för transporten-stad/område
Kullarvik utsnför Kungsbacka och Göteborg
Leveransplats
Södra Näs, ca 1 mil slder om Varberg
Kommun
Varberg
Bild för uppdrag: Flytta Atterfallshus från Kullarvik till Varberg